ПІдволочиська
селищна об'єднана територіальна громада

Підволочиська селищна обʾєднана територіальна громада має відмінне транспортно-географічне положення (громада знаходиться на перетині міжнародних транспортних коридорів, на відстані 220 км до державного кордону, має зручну доступність до обласних центрів), наявні ресурси (природні, територіальні, людські), історико-культурний та природний потенціал; Підволочиський район є одним з лідерів з виробництва сільськогосподарської продукції  у Тернопільській області.  Зазначені фактори створюють передмови для містобудівного розвитку, розвитку сільського господарства, туризму та рекреації.  

Далі, на графічних матеріалах наведена загальна інформація відповідно до результатів анкетувань, вихідної інформації, підготовленої для навчального процесу.  

АНАЛІЗ
Розподіл населення за населеними пунктами (н.п.)​
Дані з паспорту громади, стратегії розвитку та плану соціально-економічного розвитку
Населення
Дані з паспорту громади, стратегії розвитку та плану соціально-економічного розвитку
Населення
Untitled-2_2

Природні ресурси 

На території громади в р-ні с. Галущинці є діюче «Галущинецьке родовище» – кар’єр з видобування карбонатних порід для виробництва вапна. Підприємства, повʾязані з подальшою промисловою переробкою таких порід, в громаді відсутні. Значною проблемою на даний момент стала можливість експортування видобутої сировини через вантажну залізничну станцію у смт Підволочиськ, внаслідок чого потрібно вирішити питання з логістикою та якістю дорожнього покриття, щоб уникнути його руйнування та навантаження на вулично-дорожню мережу Підволочиська. В р-ні с. Богданівка та смт Підволочиськ є  суглинкові родовища, в р-ні с. Дорофіївка та смт Підволочиськ є джерела мінеральної води (джерела з фізичними характеристиками подібними до води “Нафтуся”, джерело не досліджувалось). Майже вся територія громади вкрита чорноземами, що є сприятливим фактором для розвитку сільського господарства.     

На території громади знаходяться наступні об’єкти ПЗФ: 

 Ландшафтний заказник «Товтровий степ» (близько 120 га.) 

 Ландшафтний заказник «Галущинецький» (51,0 га.) 

 Ботанічний заказник «Жеребківський» 9,6 га. 

 Орнітологічний заказник «Підволочиський» 27,0 га. 

 Геологічна пам’ятка природи геоморфологічного профілю «Останці Сарматського моря». 

 Гідрологічна памʾятка природи «Підволочиське джерело» (0,01 га.) 

 Ботанічна памʾятка природи вікове дерево Дуб «Полупанівський» (Хмелиська) (0,01 га.), в с. Рожиськ «Рожиська липа» (0,01 га.). 

 На тарнорудському водосховищі знаходиться острів Гвоздь, де гніздяться лебеді. Є ряд водойм з обладнаними для рибальства місцями (с. Мислова, с. Жеребки) 

 Діє організація «Пласт», найближчим часом передбачається створення гуртку робототехніки. Недіючий кінотеатр є в планах відновити або організувати там багатофункціональний центр дозвілля.  

Фермерські господарства

На території громади розташовані яблучні сади, теплиці для вирощування овочів, ягідництво (малина, полуниця), садові кооперативи, розсадники декоративних рослин, троянд, виробництво олії із сої, значна територія орендується потужними агрохолдингами, тому цей напрямок тільки на початковому етапі розвитку. Вздовж Збруча є ряд рибогосподарських підприємств (короп, товстолобик, на разі  передбачається розміщення підприємства з вирощування осетрових в районі смт Підволочиськ). В р-ні с. Клебанівка планується свиноферма. Підприємств, що переробляють або зберігають  сільськогосподарську  продукцію фермерських господарств, немає. Вся продукція відразу експортується.  

Наявні значні території  сільськогосподарських підприємств, які є у власності, але ніяк не використовуються. Є потенціал для розміщення індустріального парку (11,0 га). Вказана територія розглядалась потенційними інвесторами. В Підволочиську розташований колишній консервний завод, який колись був синагогою і є історичним об’єктом. Однією з ідей було відновити цей завод, сировиною для нього були б вирощені на території громади овочі чи фрукти, але є значні проблеми з власником. Те ж саме стосується території колишньої птахофабрики, недіючого цегляного заводу, фабрики пластмасових виробів (яка на даний момент є в інвестиційному паспорті регіону). 

Агрохолдинги. Порівняння Волочиськ та Підволочиськ 

Більшість території громади орендується потужними агрохолдингами, які вирощують технічні культури: сою, пшеницю, кукурудзу, соняшник, бобові. Основна маса врожаю експортується.  Підприємств з переробки або зберігання такої продукції майже немає. Існує один елеватор ТОВ «Україна», потужністю 100000т одночасного зберігання. В основному всі підприємства, що зберігають або переробляють сировину агрохолдингів, знаходяться за межами громади. Враховуючи містобудівну ситуацію, що склалася, та аналізуючи економічний аспект розвитку громади, на мапі,  наведеній після розділу, надається порівняння Підволочиська-центра громади та Волочиська Хмельницької області (населення якого складає близько 20000 осіб), які межують один з одним, на предмет наявності підприємств, пов’язаних з сільським господарством. Виявлено, що у Волочиську значна кількість підприємств на даний момент діє, в той час як підприємства подібного профілю у Підволочиську не функціонують, з чого був зроблений висновок, що необхідно знайти альтернативні підприємства, які б змогли конкурувати з таким потужним сусідом. 

Поблизу с. Кам’янки розміщується сільськогосподарська арена «Bayer»- експериментальні поля для вирощування і тестування їх продукції. 

Структура землi
Дані з ресурсів Global Land Cover та Openstreetmap
Площа
Дані з паспорту громади, стратегії розвитку та плану соціально-економічного розвитку
Землекористування
Untitled-3_3

Планувальна структура 

Територія громади є некомпактною, складної конфігурації, відстань до найвіддаленіших населених пунктів (с. Жеребки та с. Тарноруда) складає 25-30 км. Центр громади зміщений до східної межі. ОТГ має зручне транспортно-географічне положення і знаходиться на перетині міжнародних транспортних зв’язків.  

Містобудівна ситуація, що склалася, перспективні рішення містобудівної документації вищого рівня (Генеральна схема планування території України, Схема планування Тернопільської області) зумовили деякі обмеження у використанні та розвитку території, а саме: проходження в широтному напрямку траси Е-50, по якій передбачається прокладення міжнародного транспортного коридору «Балтійське море-Чорне море», Міжнародного залізничного транспортного коридору «Критський №3», перспективного транспортного коридору «Європа -Азія» (південніше траси Е-50, в районі сіл Качанівка та Іванівка), проходження ліній електропередачі та магістрального газопроводу, що зумовлюють  «полосне» зонування і можуть накласти певні обмеження щодо територіального розвитку відповідних територій.   

Крім того, територію громади обслуговують дороги обласного та місцевого значення. Дороги знаходяться в різному підпорядкуванні, що зумовлює проблеми в їх ремонті. На карті зображені відрізки доріг в незадовільному стані та які потребують ремонту та реконструкції; с. Шевченкове не має автобусного зв’язку з центром громади.  

Значним недоліком планувальної структури смт Підволочиська, як зони концентрації виробничих територій – це транзит вантажних автомобілів через центр, і в деяких випадках тупикові вулиці для обслуговування промислових зон. Тому може постати питання у створенні об’їзної дороги смт Підволочиськ. Крім того, надмірному навантаженню на вулиці смт Підволочиськ сприяє об’їзд недобросовісними перевізниками контрольних ваг, які розташовані на трасі Е-50.   

Інженерна інфраструктура. Санітарне очищення 

На мапі зображені населені пункти, в яких на даний час є несанкціоновані сміттєзвалища, а також населені пункти, які потребують 100% забезпечення інженерними мережами, і ті, які частково забезпечені (Кам’янки, Качанівка). Показані квартали смт Підволочиськ, які не каналізовані. Крім того, показана необхідність реконструкції очисних споруд смт Підволочиськ. Окремими умовними позначками показані об’єкти сонячної енергетики, які найближчим часом планують розмістити в громаді (Підволочиськ та Качанівка).

Карти аналізу

S

Передумови для містобудівного розвитку та сільського господарства;

Розвиток туризму та рекреації завдяки відмінному транспортно-географічному положенню, наявності ресурсів, цікавої історії та традицій, сприятливих екологічних, кліматичних та інженерно-будівельних умов;

Розвинута система громадського обслуговування .

W

Низький рівень соціально-економічного та містобудівного розвитку; стан інженерно-транспортної інфраструктури.

Неформальна економічна діяльність, монофункціональність,тіньова економіка; залежність від агрохолдингів; несприятливий інвестиційний клімат.

Наявний потенціал території не використовується; непрогресивна влада; пасивність; нераціональне використання території та ресурсів.

Стан об’єктів громадського обслуговування; якість надання послуг; демографічні та соціальні проблеми.

O

Ефективне функціонування та підвищення конкурентоспроможності в усіх сферах діяльності, вирішення соціально-економічних проблем, демографічних проблем, сталий розвиток, використання інновацій, комфортне, безпечне і доступне середовище для всіх верств населення, покращення якості життя.

T

Відсутність державного регулювання соціально-економічного розвитку, розвиток сільського господарства, відсутність державної підтримки сільського господарства, відсутність сприятливого інвестиційного клімату, неправильне визначення пріоритетів, непрогресивна влада, пасивне управління, пасивні громадяни.

Погіршення екологічного стану, демографічні та соціальні проблеми, зниження якості життя; нераціональне використання території та ресурсів, втрата історично- та природно-цінних об’єктів

СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ

У результаті SWOT аналізу були визначені стратегічні цілі, які були поділені на три основні сектори:

1) економіка, бізнес, сільське господарство;

2) туризм, публічні простори, система громадського обслуговування (соціальний захист, освіта, дозвілля, спорт);

3) інженерно-транспортна інфраструктура;  

та розглянуті відповідно до трьох можливих варіантів розвитку (несприятливого, сприятливого, реалістичного), з позиції 100% або 0% виконання поставлених цілей з визначенням найбільш оптимального на даний час сценарію розвитку.  

Сценарії розвитку (негативний, сприятливий, реалістичний)

Сценарії розвитку (негативний, сприятливий, реалістичний)​
1НЕСПРИЯТЛИВИЙ СЦЕНАРІЙ
Економіка

Бізнес

Сільське господарство
– економіка не розвивається, несприятливий інвестиційний клімат, відтік інвесторів;
– відсутність економічної мотивації
– розміщення підприємств «перших ліпших» інвесторів, які можуть бути шкідливими;
– занепад виробничих територій, нераціональне використання території;
– непрогресивне сільське господарство з виснаженням ґрунтів;
– експорт;
– розвитку поселень і міжсільських територій спрямований на «виживання»
– рівень зайнятості населення і рівень життя падає;
– збільшення «тіньової» активності населення;
– зростає безробіття та обсяги неформальної зайнятості;
– відбувається відтік трудових ресурсів
– дефіцит бюджету;
– низька якість виробленої продукції, низька конкурентна спроможність;
– залежність від великих агропідприємств, агрохолдингів;
– зниження вартості землі;
– монофункціональність економіки;
– велика залежність від зовнішніх факторів
– рівень життя та задоволеність населення знижується
Туризм

Публічні простори

Система громадського обслуговування (соціальний захист, освіти, дозвілля спорт)
– несприятливі умови для проживання населення, некомфортне проживання
– не забезпечені потреби у дозвіллі різні верстви населення;
– середовище для проживання не сформоване, громадські простори не формуються, зелені зони занепадають;
– існуючі об’єкти громадського обслуговування не використовуються, закриваються, руйнуються;
– застарілі підходи у наданні послуг громадського обслуговування;
– об’єкти соціальної інфраструктури відсутні, населення не отримує відповідні послуги;
– територія не облаштована
– населення не вмотивоване для заняття спортом;
– пасивність населення
– туризм не розвивається, відсутність туристичних послуг
– низька популярність громади
– поганий стан об’єктів культурної спадщини, їх руйнування, недослідженість історії,
– зниження конкурентної спроможності;
– відтік населення, молоді;
– недостатня кількість кваліфікованих кадрів;
– застаріла матеріально-технічна база,
– залучення фахівців зі сторони;
– низька якість надання послуг;
– кількість конфліктів зростає;
– відсутність мотивації працювати в сфері надання послуг;
– соціальна обуреність;
– відсутність комунікації;
– підвищення рівня депресивності населення;
– нераціональне використання території
– низький рівень освіти через незатребуваність спеціалістів
Інженерно-транспортна інфраструктура

Санітарне очищення
– не якісна дорожньо-транспортна інфраструктура;
– небезпечність дорожнього руху;
– незабезпеченість системою громадського транспорту та транспортного сервісу
– не комфортне перебування на території
– погіршення рівня здоров’я населення
– погіршення екології;
– інженерне забезпечення залишається на існуючому рівні;
– застарілість існуючих інженерних мереж;
– нераціональне використання енергетичних ресурсів
– погіршення стану доріг
– зростання соціального незадоволення;
– зниження мобільності населення;
– ізольованість населених пунктів;
– відсутність доступу до соціальних послуг;
– зниження інвестиційної привабливості;
– підпорядкованість доріг різним рівням влади;
– забруднення навколишнього середовища;
– зниження рівня комфортності;
– зниження рівня умов проживання;
– зниження інвестиційної привабливості;
– потреба в ремонті інженерних мереж та споруд (їх модернізація та реконструкція);
– зростання несанкціонованих сміттєзвалищ;
– погіршення екології та рівня здоров’я населення та ландшафтів ОТГ;
– підвищення соціальної напруги;
– уникнення від сплати за послуги по вивезенню сміття;
– все залишається на існуючому рівні
– не ефективне використання ресурсів.
2СПРИЯТЛИВИЙ СЦЕНАРІЙ
Економіка

Бізнес

Сільське господарство
– ефективне функціонування та підвищення конкурентоспроможності громади;
– створення потужного агропромислового комплексу повного циклу;
– переорієнтація виробничого потенціалу території, модернізація на основі передових та нешкідливих технологій;
– відновлення недіючих виробничих територій з подальшим перепрофілюванням їх у підприємства, пов’язані з переробкою, зберіганням, транспортуванням сільськогосподарської сировини та продукції, обслуговуванням АПК регіону,тощо;
– залучення інвесторів;
– стабільний розвиток сільських поселень і міжсільських територій у частині збільшення обсягу виробництва с/г продукції, підвищення ефективності с/г, досягнення повної зайнятості населення і підвищення рівня його життя;
– запровадження системи безвідходного виробництва;
– збільшення економічної активності сільського населення за рахунок створення с/г кооперативів;
– зниження рівня безробіття, скорочення обсягів неформальної зайнятості;
– використання інноваційних технологій;
– співпраці з мережами гіпермаркетів столиць та великих міст, налагодження закордонної співпраці;
– зростання інвестиційної привабливості;
– трудова міграція;
– збільшення доходів в бюджет;
– підвищення задоволеності населення;
– підвищення рівня життя населення;
– зниження залежності громади від зовнішніх факторів;
– багатофункціональність економіки.
Туризм

Публічні простори

Система громадського обслуговування (соціальний захист, освіти, дозвілля спорт)
– комфортні умови для проживання населення;
– різноманіття дозвілля;
– інклюзивне середовище;
– територія естетично-приваблива для жителів та туристів;
– безпечний простір та доступний для маломобільних груп населення;
– раціональне використання існуючих об’єктів громадського обслуговування (їх багатофункціональність)
– висока якість надання соціальних послуг;
– активне та здорове населення;
– туризм розвивається;
– зростає популярність громади серед українських та закордонних туристів;
– дбайливе ставлення до об’єктів культурної спадщини, збереження історичного середовища,
– підвищення рівня, патріотизму, культурної свідомості населення;
– населення та молодь не зацікавлена їхати за межі;
– сучасна матеріально-технічна база,
– залучення фахівців з громади;
– кількість конфліктів меншає;
– мотивація працювати в сфері надання послуг росте;
– соціальна задоволеність, оптимізм;
– спілкування;
– фахівці ПТУ працюють на підприємствах громади; висока кваліфікація кадрів
– прогресивна та інноваційно-орієнтована освіта; конкурентна спроможність освітнього закладу
– покращення рівня якості життя;
– “Захищена старість”;
– охоплення інклюзивною освітою;
– досягнення європейського рівня надання послуг.
Інженерно-транспортна інфраструктура

Санітарне очищення
– якісна дорожньо-транспортна інфраструктура;
– безпека дорожнього руху;
– забезпеченість системою громадського транспорту та транспортного сервісу
– не комфортне перебування на території, пішохідні простори;
– покращення рівня здоров’я населення
– збереження природних ресурсів, охорона природного навколишнього середовища;
– 100% інженерне забезпечення
– раціональне використання енергетичних ресурсів
– зростання задоволення;
– мобільне населення, розвинута вело-інфраструктура;
– транспортна доступність населених пунктів, зниження часу на перевезення;
– зростання інвестиційної привабливості;
– підпорядкованість доріг ОТГ;
– комфортне проживання на території;
– сучасні та енергоефективні системи, висока продуктивність інженерних мереж та споруд;
– безвідходне виробництво, сортування та перероблення власного сміття;
– реалізація програми розумного поводження з ТПВ;
– зростання екологічної свідомості;
– 100% охоплення населення ОТГ послугами санітарного очищення;
– можливість залучення інвесторів по переробці ТПВ;
– збільшення сміттєзбиральної техніки;
– приведення діючого полігону ТПВ до відповідності санітарним нормам,
– рекультивація несанкціонованих сміттєзвалищ
3РЕАЛІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ
Економіка

Бізнес

Сільське господарство
– створення сприятливих умов для інтеграції місцевих виробників в потужний агропромисловий комплекс повного циклу;
– створення Агро-хабу – консультативного центрів для фермерів та місцевих виробників громади для навчання та обміну досвіду та активізації співпраці між ними;
– поступова переорієнтація та модернізація виробничих територій;
– створення карти інвестиційних можливостей громади з потенційними інвестиційно-привабливими територіями для залучення інвесторів (інвестиційні паспорти), створення інтерактивної карти інвестиційної привабливості.
– створення програми, спрямованої на підвищення економічної активності сільського населення за рахунок створення сільськогосподарських кооперативів, програми розвитку малого та середнього бізнесу;
– інвентаризація існуючих підприємств громади для залучення в АПК громади, кооперації різного профілю
– Розроблення програми сприяння розвитку фермерських господарств
– реклама громади,
– пілотна успішна кооперація як приклад для створення кооперацій більших масштабів,
– створення мініпідприємства промислової переробки сільськогосподарської сировини, виробленої в громаді, залучення частини працездатного населення на такі підприємства;
– поступове збільшення зайнятості населення і підвищення рівня його життя;
– поступове збільшення економічної активності населення за рахунок програм та роботи з населенням;
– часткова залежність від зовнішніх факторів;
– часткове подолання безробіття;
– збільшення доходів у бюджет;
– участь у міжнародних грантах та економічних проектах;
– співпраця з містами-побратимами
– державна підтримка та стимулювання створення с/г кооперацій.
Туризм

Публічні простори

Система громадського обслуговування (соціальний захист, освіти, дозвілля спорт)
– покращення умов для проживання населення за рахунок створення публічних просторів для груп населених пунктів, що розміщені в безпосередній близькості, з поступовим створенням таких просторів в кожному населеному пункті;
– поступове покращення привабливості території для жителів та туристів;
– покращення якості надання соціальних послуг, розширення переліку послуг;
– популяризація громади для розвитку туризму; створення маршрутів, започаткування та проведення фестивалів, спільна туристична діяльність із сусідніми громадами; розвиток агротуризму на базі існуючих фермерських господарств та агроарени;
– зацікавлення інвесторів для розвитку туристичної галузі;
– участь у міжнародних грантах та туристичних проектах;
– співпраця з містами-побратимами;
– розроблення програми тематичних заходів;
– підвищення рівня патріотизму, культурної свідомості населення;
– активізація населення та молоді ;
– поступове оновлення матеріально-технічної бази,
– соціальна задоволеність зростає;
– фахівці ПТУ працюють на підприємствах громади; висока кваліфікація кадрів
– агроорієнтована освіта; пропаганда та стимулювання роботи в агросфері;
– поступове оновлення матеріально-технічної бази
– підтримка існуючого стану об’єктів соціальної інфраструктури;
– збільшення переліку надання соціальних послуг;
– підвищення задоволеності населення та якості життя;
– участь у міжнародних грантах та соціальних проектах;
– розроблення проектів благоустрою;
– створення окремих елементів та зон благоустрою;
– розроблення концепцій розвитку громадських просторів;
– реалізація пілотного проекту;
Інженерно-транспортна інфраструктура

Санітарне очищення
– поступове покращення стану доріг;
– можливість відновлення сполучення до віддалених населених пунктів;
– реалізація першочергових заходів щодо покращення дорожнього покриття у віддалених населених пунктах ОТГ;
– підвищення безпеки руху, шляхом встановлення нових дорожніх знаків;
– часткове забезпечення інженерною інфраструктурою спочатку найбільших населених пунктів (або груп населених пунктів) а потім решти;
– реалізація першочергових заходів щодо інженерного забезпечення;
– першочергове охоплення санітарним очищенням та 100% інженерним забезпеченням населених пунктів у прибережних територіях р. Збруч.
– покращення якості та безперебійність надання комунальних послуг;
– проведення роботи щодо зацікавлення інвесторів в сфері енергоефективності та поводженні з відходами;
– адміністративні методи щодо залучення до санітарного очищення;
– пропаганда сортування сміття;
– закриття та рекультивація несанкціонованих сміттєзвалищ;
– роздільне сміттєзбирання;
– стимулювання розвитку підприємств з сортування та переробці сміття.
– екоосвітні проекти;

Інтеграція місцевих виробників 

Основні рішення: 

 Інтеграція місцевих виробників в потужний агропромисловий комплекс повного циклу, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу. Cтворення_виробничо-інтегрованих сільськогосподарських кооперативів: виробництво сільськогосподарської сировини, її зберігання, технологічна та глибока переробка; реалізація як сировини, так і продукції переробки.  

 Інноваційний центр “АГРОЕКОПАРК” у Підволочиську, що спеціалізується на безвідходних та переробних технологіях, пов’язаних із сільським господарством. На мапі показана модель виробничих зв’язків кооперації. 

 Відродження консервного заводу (сучасні технології, нанотехнології тощо). 

• Створення агроконсультативного центру для фермерів, IT-агроцентр, сучасної школи фермерів, перепрофілювання ПТУ в сільськогосподарське. 

 Стимулювання розвитку інноваційного та органічного фермерства. 

 Поєднання виробництва та вироблення енергії. 

 Створення «пілотної кооперації» на базі населених пунктів «Качанівка-Іванівка»

Туризм та публічні простори 

Основні рішення: 

 Активізація туристичної діяльності. Створення туристичних маршрутів (водні, велосипедні тощо). Залучення жителів до екскурсійної діяльності. Включення  громади в регіональні та міжнародні маршрути. Розвиток  наступних видів туризму: агротуризм, пізнавальний, екстремальний, зелений, фестивальний, гастрономічний (свято «Зеленого борщу»). Започаткування нових фестивалів, відродження ярмарок. Створення нових  та благоустрій існуючих зон відпочинку. Безпечне, доступне та комфортне середовище для місцевих та туристів. Покращення системи громадського обслуговування, якості надання послуг. Відновлення та охорона об’єктів культурної спадщини. Створення умов для різноманітного дозвілля для дітей, молоді, дорослого, населення та людей старшого віку. Створення системи публічних просторів (врахована концепція, розроблена місцевими жителями). 

 Популяризація здорового способу життя. 

 Створення регіонального туристичного маршруту Скорики-Підволочиськ-Скалат, першої ділянки загальнооглядового маршруту громадою «Малий Париж (Підволочиськ)-Мала Варшава (Качанівка)». Створення водно-пішо-велосипедного маршруту «Збруч єднає міста», активізація діяльності мототреку у с. Мислова.

 

Інженерно-траснпортна інфраструктура  

Основні рішення: 

 Створення якісної дорожньо-транспортної інфраструктури для покращення пересування населення в межах громади та транзиту. Оптимізація системи громадського транспорту. Розумне поводження зі сміттям, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. Стимулювання розвитку безвідходного виробництва. Створення підприємства з переробки пластику на базі недіючої Фабрики пластмасових виробів. 

 Покращення здоров’я населення шляхом модернізації інженерної інфраструктури. 100% забезпечення централізованими інженерними мережами.  

 Перехід до надійних, стійких та конкурентноздатних енергетичних систем, зважаючи на дефіцит ресурсів, потреби в енергії та кліматичні зміни. Використання альтернативних джерел енергії. Поєднання виробництва та вироблення енергії. 

 Визначення ділянок автомобільних доріг, що потребують першочергового ремонту. 

ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ

Публічне обговорення сцераіїв розвитку Підволочиської ОТГ відбулися 13 березня 2019 року у залі Підволочиської селищної ради.

Мета: представити напрямки перспективного розвитку громади за трьома секторами розвитку 

Цілі: поділитися досвідом, отриманим у навчанні. Отримати зворотній зв’язок, щоб уточнити та внести зміни до отриманої стратегії. 

Цільові групи: бізнес, молодь, громадські організації, депутати, жителі громади, представники влади 

На наступному зображенні зліва показаний розподіл при голосуванні за пріоритетний напрям. 

Зелений колір – економіка, сільське господарство, бізнес; жовтий – туризм, публічні простори, система громадського обслуговування, чорний – інженерно-транспортна інфраструктура, санітарне очищення.  

В  правій частині зображення показані результати опрацювання скриньки ідей, розподілені за тими ж трьома блоками. Окремо показані організаційні пропозиції та відгуки про захід (на білому фоні). Аналіз результатів показав актуальність всіх сфер розвитку, які представлялися. Трохи більше голосів здобули питання створення сільськогосподарських підприємств,  підприємства з переробки пластику/сміття. 

ВІЗІЯ ГРОМАДИ

Підволочиська ОТГ – міст між людьми, містами та країнами, міст до успішного і конкурентного бізнесу, інновацій; громада здорових та активних жителів, які дбають про природу та цінують історію.

Візія поєднує в собі історичний, екологічний, економічний, туристичний, соціальний та інфраструктурний напрямки розвитку.  За основу формулювання візії взяте висловлювання Германа Кестена (1900-1996 рр.) – уродженця Підволочиська, німецького письменника-літературознавця ( «Підволочиськ – міст між людьми, містами, та країнами»), а також важливість історичної події 22.01.1919р. – День злуки ЗУНР та УНР і річки Збруч, якою проходила межа імперій, а зараз межа областей. Як образ взятий міст, який є символом соборності, єднання людей, взаємодії між різними сферами діяльності, яка в свою чергу і є поштовхом до розвитку громади, а також символ дерева, яке формується з трьох основних векторів розвитку:

1) бізнес, економіка, сільське господарство;

2) туризм, система громадського обслуговування, соціальна складова;

3) інженерно-транспортна інфраструктура та екологічна складова.

Вони тісно пов’язані, а їх збалансований розвиток стане результатом процвітання та розвитку громади в майбутньому, де людям комфортно жити, працювати, відпочивати, навчатись, подорожувати, вести бізнес, де дбають про навколишнє природне середовище і досліджують та зберігають історичну спадщину. Далі, у наступних розділах поділ цілей та проектів, графіки їх реалізації відбуватимуться за трьома векторами.   

Для опису стратегічних, операційних цілей та проектів був прийнятий поділ за 3 напрямками:

1) економіка, бізнес, сільське господарство;

2) туризм, публічні простори, система громадського обслуговування;

3) інженерно-транспортна інфраструктура, санітарне очищення. 

Відповідно визначені наступні стратегічні цілі:  

Ефективне функціонування та підвищення конкурентоспроможності громади. 

Створення сприятливих умов для проживання населення на сільських територіях. 

Створення якісної інженерно-транспортної інфраструктури, SMART-поводження з ТПВ. 

 

СЕКТОР СТРАТЕГЧНІ ТА ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ПРОЕКТИ
Економіка

Бізнес

Сільське господарство
Ефективне функціонування та підвищення конкурентоспроможності громади за рахунок:
– створення сприятливих умов для інтеграції місцевих виробників в потужний агропромисловий комплекс повного циклу;
– переорієнтації структурних елементів виробничого потенціалу території, модернізація на основі передових та нешкідливих технологій;
– відновлення недіючих виробничих територій з подальшим перепрофілюванням їх у підприємства, пов’язані з переробкою, зберіганням, транспортуванням сільськогосподарської сировини та продукції, обслуговуванням АПК регіону,тощо;
– залучення інвесторів;
– стабільного розвитку сільських поселень і міжсільських територій у частині збільшення обсягу виробництва с/г продукції, підвищення ефективності с/г, досягнення повної зайнятості населення і підвищення рівня його життя;
– запровадження системи безвідходного виробництва;
– збільшення економічної активності сільського населення за рахунок створення с/г кооперативів;
– зниження рівня безробіття, скорочення обсягів неформальної зайнятості;
– використання інноваційних технологій;
– співпраці з мережами гіпермаркетів столиць та великих міст, налагодження закордонної співпраці;
1. Створення Агро-хабу, консультативних центрів для фермерів з надання послуг товаровиробникам сільськогосподарської продукції у виборі найбільш ефективних технологій стосовно конкретних умов господарювання; впровадження нових форм ведення сільськогосподарських робіт; навчання фермерів та інших товаровиробників основ агротехніки тощо.
2. Відкриття нового аграрного профілю навчання у вже існуючому Підволочиському ПТУ
3. Агроарена у c. Кам’янки – арена обміну знаннями
4. Cтворення виробничо-інтегрованих сільськогосподарських кооперативів: виробництво сільськогосподарської сировини; її зберігання; технологічна та глибока переробка; реалізація як сировини так і продукції переробки (Качанівка-Іванівка-Рожиськ-Чернилівка-Фащівка-Турівка-Тарноруда; Галущинці-Жеребки; Кам’янки-Мовчанівка-Хмелиська-Богданівка-Клебанівка-Коршилівка)
5. Створення агро-інноваційного виробничого комплексу в смт Підволочиськ «Агроекопарк» (на території колишнього цегляного заводу або ферми)
6. Створення умов для відновлення роботи непрацюючого на даний час консервного заводу (сучасні технології, нанотехнології в сільському господарстві, наприклад, виробництво пектину з яблук, нанопереробка фруктів та ягід, порошкові фітокомпозиції, виробництво сидру, тощо)
7. Створення підприємства переробки пластику з виробництвом тари для пакування с/г продукції виробленої в ОТГ (залучення в цикл виробництва)
8. Створення програми спрямованої на підвищення економічної активності сільського населення за рахунок створення сільськогосподарських кооперативів.
9. Створення карти інвестиційних можливостей громади з потенційними інвестиційно-привабливими територіями для залучення інвесторів, створення інтерактивної карти інвестиційної привабливості.
10. Інвентаризація існуючих підприємств громади для залучення в АПК громади, кооперації різного профілю
11. Розроблення програми сприяння розвитку фермерських господарств
12. Створення умов для розвитку логістично-сервісного центру (смт Підволочиськ, Кам’янки)
13. Інноваційне фермерство: Грибні сонячні ферми (mushrooms solar farm), ферми аквапоніка, гідропоніка, мікрогрінкультури.
Туризм

Публічні простори

Система громадського обслуговування (соціальний захист, освіти, дозвілля спорт)
Створення сприятливих умов для проживання населення на сільських територіях за рахунок:
– Сприяння соціальній інтеграції, організація дозвілля для різних верств населення
– Формування інклюзивного середовища для впорядкування існуючих громадських територій, Безпечне та доступне середовище для всіх, створення системи громадських просторів;
– Модернізації існуючих об’єктів громадського обслуговування з підлаштуванням їх під потреби громади;
– Розвитку об’єктів соціальної інфраструктури
– Покращення благоустрою території
– Розвитку фізичної культури та спорту
– Розвитку туризму (агротуризм, пізнавальний, екстремальний, зелений фестивальний, гастрономічний)
– Відновлення та охорони об’єктів культурної спадщини
– Перепрофілювання існуючого ПТУ в агропромисловий з підготовкою кадрів, які б працювали на підприємствах громади
– Популяризації здорового способу життя
– Активізації туристичної діяльності за рахунок проведення фестивалів;
– Створення умов для вільного функціонування та розвитку національних культур, формування у свідомості людей поважного відношення до кожної людини незалежно від його національності і віросповідання;
1.Залучення туристів в агротуризм (відвідування ферм, теплиць, розсадників, агроарени)
2. Популяризація фестивалів та заходів: «Збруч-фест», «Злуки»
3. Започаткування фестивалів «Зеленого борщу», гастрономічного фестивалю «Підволочиські смаколики», «Сидр-фест»
4. Створення заходу «Велоквест громадою», проведення велопробігів спільно з сусідніми громадами.
5. Відновлення с/г ярмарок
6. Створення та популяризація туристичного маршруту «Збруч єднає міста» (водний велосипедний)
7. Створення та популяризація туристичного маршруту «Малий Париж-Мала Варшава» (велосипедний: відвідування ферм, розсадників, гастротуризм).
8. Створення та популяризація туристичного маршруту «Скорики-Підволочиськ-Хмелиськ-Скалат» (велосипедний, автомобільний: відвідування об’єктів культурної спадщини, гастротуризм).
9. Стимулювати розвиток «віддалених сіл» за рахунок активізації туристичної діяльності у селах Шевченкове, Дорофіівка, Тарноруда.
10. Включення громади в регіональні та міжнародні маршрути.
11. Популяризація громади з метою залученні іноземних громадян для ознайомлення з визначними пам’ятками.
12. Створення карти маршрутів, текстових матеріалів або фільму про населені пункти громади.
13. Створення велошколи, велоклубу.
14. Проведення фестивалів роботів для дітей.
15. Активізація діяльності організації «Пласт», в т.ч. для залучення у екскурсійну діяльність громади (діти-екскурсоводи, дослідники).
16. Проведення заходів «Дні італійської культури», «Дні польської культури».
17. Започаткування клубів та проектів для людей похилого віку «ART 65+», проект «Вуличне в’язання (вишивання)», відео поколінь (показ кіно в селах для бабусь та дідусів), театр третього віку, «Бабусині смаколики» , клуб «Mergegeneration» (поєднання поколінь бабусі+дитячий садок), центри дозвілля для літніх людей
18. Дослідження історико-культурної спадщини громади.
19. Створення та популяризація оглядового маршруту громадою
20. Популяризація громади в туристичній галузі, залучення до міжнародних регіональних та міжрегіональних туристичних маршрутів.
21. Створення публічно просторів багатофункціонального призначення на базі клубів, кінотеатрів, тощо
22. Організація культуро-масових заходів «День села…..»

Підволочиськ

23. Відродження кінотеатру зі створенням багатофункціонального публічного простору для різних верств населення, в т.ч. г центр для дітей.
24. Створення інклюзивного центру для дітей з особливими потребами.
25. Гурток робототехніки на базі колишньої станції юних техніків у Підволочиську.
26. Створення туристично-інформаційного центру на базі музею «Вілла Громницьких».
27. Реконструкція «Старого парку».
28. Реконструкція «Нового парку».
29. Створення зеленої зони «Парк Злуки».
30. Створення зони відпочинку «Підволочиський став».
31. Реконструкція центральної площі та благоустрій пішохідної зони, осучаснення.
32. Реконструкція ринкової площі (із забезпеченням можливості проведення ярмарок).
33. Створення зелених зон відпочинку (на розі вул Богуна, Д.Галицького).
34. Створення зелених зон відпочинку (на розі вул. Зелена, Мстислава).
35. Перепрофілювання існуючого ПТУ в агропромисловий з підготовкою кадрів, які б працювали на підприємствах громади.
36. Створення Агро-хабу: публічного простору для аграріїв на базі Підволочиського консервного заводу.
37. Історичний маршрут Підволочиськ: Віла Громницьких, готель «Одеса», площа –ринок, австрійський магістрат, костел, ратуша, залізничний вокзал, міст Карла Людвіга, Синагога (консервний завод), тощо.

Дорофіївка

38. Створення об’єктів туристичного сервісу: прокат велосипедів, Дорофіївка.
39. Створення зони відпочинку біля води, пляж «Волочиський став».
40. Джерело мінеральної води.
41. Створення публічного простору.

Мислова

42. Легалізація мототреку, розміщення об’єктів, необхідних для його обслуговування, створення тренувального центру.
43. Проведення спортивних змагань, фестивалів.
44. Проведення культурних заходів «Мислова Тернопільська, Мислова Хмельницька»
45. Благоустрій ставу у с. Мислова.
46. Створення публічного простору.

Оріховець

47. Створення зони відпочинку біля води.
48. Зона для риболовлі.
49. Створення публічного простору.

Рожиськ

50. Створення зони відпочинку біля води, пляж.
51. Створення публічного простору.

Хмелиська

52. Відвідування костелу, як складова маршруту Скорики-Підволочиськ-Скалат, екскурсія.
53. Створення публічного простору.

Кам’янки

54. Агропізнавальний туризм (Агроарена).
55. Виставка с/г техніки.
56. Створення публічного простору.

Галущинці

57.Благоустрій біля Мишкового ставу.
58. Благоустрій біля Сорочакового ставу.
59. Створення публічного простору.

Жеребки

60. Благоустрій біля ставу.
61. Створення публічного простору в р-ні вул. Тараса Шевченка (на місці фундаменту клубу).

Турівка

62. Благоустрій прибережних територій сільських ставків вздовж р. Вікнина.
63. Створення публічного простору.

Тарноруда

64. Тарнорудський став (острів «Цвях», де гніздяться лебеді) –об’єкт фототуризму.
65. Створити рибальський туристичний комплекс (біля Тарнорудського ставу).

Шевченкове, Богданівка

66. Створення агротуристичного комплексу (зелений туризм) в р-ні Богданівка- Шевченкове (колишній хутор «Гуляй поле»).

Староміщина, Клебанівка, Супранівка, Коршилівка, Чернилівка, Росохуватець, Іванівка, Качанівка

67. Створення публічного простору.

Зони відпочинку

68. Зони відпочинку «Полупанівський ліс».
69. Зона відпочинку «Дубки» (в р-ні Коршилівки).
70. Зона відпочинку «Супранівський ліс».
71. Розчистка Новосілківського лісу (в р-ні дороги О2012015 Городниця-Турівка) (спільно з сусідньою громадою зона для пластунів).

Екологічні маршрути, фітотуризм

72. Екологічні маршрути, фітотуризм: Товтровий степ, відвідування лісів, орнітологічний заказник, острів «Гвоздь» (Тарнорудський став), Підволочиське джерело.

Охорона здоров’я та об’єкти соціального призначення

73. Модернізація закладів охорони здоров’яу смт Підволочиськ.
74. Модернізація закладів охорони здоров’я с. Фашівка.
75.Модернізація закладів охорони здоров’я с. Турівка.
76. Модернізація закладів охорони здоров’я с. Чернилівка.
77. Модернізація закладів охорони здоров’я с. Іванівка.
78. Модернізація закладів охорони здоров’я с. Качанівка.
79. Модернізація закладів охорони здоров’я с. Оріховець.
80. Модернізація закладів охорони здоров’я с. Рожиськ.
81. Модернізація закладів охорони здоров’я с. Мислова.
82. Модернізація закладів охорони здоров’я с. Староміщина.
83. Модернізація закладів охорони здоров’я с. Дорофіївка.
84. Модернізація закладів охорони здоров’я с. Мовчанівка.
85. Модернізація закладів охорони здоров’я с. Хмелиська.
86. Модернізація закладів охорони здоров’я с. Камянки.
87. Модернізація закладів охорони здоров’я с. Богданівка.
88. Модернізація закладів охорони здоров’я с. Шевченкове.
89. Модернізація закладів охорони здоров’я с. Клебанівка.
90. Модернізація закладів охорони здоров’я с. Росохуватець.
91. Модернізація закладів охорони здоров’я с. Галущинці.
92. Модернізація закладів охорони здоров’я с. Жеребки.
93. Створення геріатричного центру на платній основі в смт Підволочиськ.
94. Мобільний магазин для с. Шевченкове.
Інженерно-транспортна інфраструктура

Санітарне очищення
Створення якісної дорожньо-транспортної інфраструктури для покращення пересування населення в межах громади та транзиту 1. Реконструкція автодороги С201211 сполученням: Підволочиськ-Дорофіївка.
2. Реконструкція автодороги С201202 сполученням: Чернилівка-Оріховець–Рожиськ.
3. Реконструкція автодороги С201216 сполученням: Іванівка-Рожиськ.
4. Реконструкція автодороги С201217 сполученням: Рожиськ-Фашівка.
5. Реконструкція автодороги С201222 сполученням: Турівка-Фашівка.
6. Реконструкція автодороги О201215 на відрізку Іванівка-Скалат.
7. Реконструкція автодороги С201205 сполученням: Росохуватець-Мовчанівка.
8. Реконструкція автодороги С201212 сполученням: Кам’янки-Клебанівка.
9. Реконструкція автодороги С201225 сполученням: Клебанівка-Шевченкове.
10. Реконструкція автодороги Т20-19 сполученням: Кам’янки -Хмелиська–Скалат.
11. Реконструкція дороги: Супранівка-Підволочиськ.
12. Реконструкція відрізку автодороги С 201201 Галущинці –Жеребки.
Не в нашому підпорядкуванні
13. Створення автомобільної дороги Сполученням Турівка-Іванівка.
14. Створення обхідної дороги смт Підволочиськ (р-н смітєзвалища).
Створення системи веломаршрутів 1. Створення велосипедної смуги руху біля автодороги О201215 на відрізку Підволочиськ-Качанівка-Іванівка.
2. Створення велодоріжки вздовж Збруча сполученням Підволочиськ-Дорофіївка.
3. Створення велодоріжки від с. Супранівка до с. Росохуватець вздовж лісопосадок.
4. Створення велодоріжки від Е-50 до с. Хмелиська вздовж лісопосадок.
5. Створення велодоріжки від с. Хмелиська до м. Скалат (спільно з сусідньою громадою).
6. Створення велодоріжки від Т-20-19 через ліс (Полупанівський ліс) у напрямку до с. Жеребки.
7. Створення велодоріжки вздовж С201201 (Галущинці-Жеребки-Панасівка) частково спільно з сусідньою громадою.
8. Створення велодоріжки вздовж Збруча сполученням Підволочиськ-Мислова-Оріховець-Рожиськ.
9. Створення велодоріжки сполученням Рожиськ-Іванівка.
10. Створення велодоріжки сполученням Іванівка-Скалат (робота спільно з сусідньою громадою).
11. Створення велосипедної смуги руху вздовж Е-50 для транзитних туристів.
12. Створення велосипедної доріжки сполученням Росохуватець –Коршилівка вздовж р. Самець.
13. Створення велосипедної доріжки сполученням Коршилівка- Клебанівка вздовж р. Самець.
Покращення навігації в громаді з метою кращої орієнтації в просторі забезпечення безпеки дорожнього руху 1. Створення системи навігації з показниками вулиць, об’єктів туризму, тощо.
2. Створення об’єктів для забезпечення безпеки руху переходи, переїзди, лежачі поліцейські.
Оптимізація системи громадського транспорту та транспортного сервісу, створення транспортних споруд, шумозахисних споруд 3. Створення автобусного маршруту Підволочиськ-Шевченкове.
4. Реконструкція автостанції Підволочиськ.
5. Створення об’єктів автомобільного сервісу (електрозаправка) Кам’янки в т.ч. велосипедний сервіс.
6. Створення об’єктів автомобільного сервісу (в т.ч. електрозаправка) Підволочиськ, в т.ч. велосипедний сервіс.
7. Створення перехоплюючої стоянки для вантажних автомобілів,що прямують до елеватора або до залізничної станції .
8. Створення надземного переходу над трасою Е-50 в р-ні с. Кам’янки.
Покращення здоров’я населення та екології шляхом модернізації інженерної інфраструктури та 100% забезпечення централізованими інженерними мережами усіх населених пунктів

Перехід до надійних, стійких та конкурентноздатних енергетичних систем, зважаючи на дефіцит ресурсів, потреби в енергії та кліматичні зміни.Використання альтернативних джерел енергії.
Каналізування

1. Реконструкція очисних споруд смт Підволочиськ.
2. Забезпечення централізованої каналізацією кварталів в р-ні вул. Богдана Хмельницького.
3. Створення локальних очисних споруд для груп населених пунктів Галущинці-Жеребки.
4. Створення локальних очисних споруд для груп населених пунктів Чернилівка-Оріховець.
5. Створення локальних очисних споруд для груп населених пунктів Рожиськ-Тарноруда.
6. Створення локальних очисних споруд для груп населених пунктів Фашівка-Турівка.
7. Створення локальних очисних споруд для груп населених пунктів Хмелиська-Мовчанівка.
8. Створення локальних очисних споруд для груп населених пунктів Росохуватець-Супранівка.
9. Створення локальних очисних споруд Кам’янки-Богданівка.
10. Створення локальних очисних споруд с. Дорофіївка.
11. Створення локальних очисних споруд Качанівка.
12. Створення локальних очисних споруд Іванівка.
13. Створення локальних очисних споруд Клебанівка.
14. Створення локальних очисних споруд Шевченкове.

Водопостачання

15. Модернізація системи водопостачання смт. Підволочиськ.
16. Забезпечення централізованим водопостачанням Кам’янки (на даний час забезпечена частково).
17. Забезпечення централізованим водопостачанням Качанівка (на даний час забезпечена частково).
18. Забезпечення централізованим водопостачанням Богданівка.
19. Забезпечення централізованим водопостачанням Галущинці.
20. Забезпечення централізованим водопостачанням Дорофіївка.
21. Забезпечення централізованим водопостачанням Жеребки.
22. Забезпечення централізованим водопостачанням Мовчанівка.
23. Забезпечення централізованим водопостачанням Клебанівка.
24. Забезпечення централізованим водопостачанням Шевченкове.
25. Забезпечення централізованим водопостачанням Мислова.
26. Забезпечення централізованим водопостачанням Оріховець.
27. Забезпечення централізованим водопостачанням Староміщина.
28. Забезпечення централізованим водопостачанням Супранівка.
29. Забезпечення централізованим водопостачанням Коршилівка.
30. Забезпечення централізованим водопостачанням Росохуватець.
31. Забезпечення централізованим водопостачанням Хмелиська.
32. Забезпечення централізованим водопостачанням Чернилівка.
33. Забезпечення централізованим водопостачанням Турівка.
34. Забезпечення централізованим водопостачанням Тарноруда .
35. Забезпечення централізованим водопостачанням Фащівка.
36. Забезпечення централізованим водопостачанням Іванівка.
37. Забезпечення централізованим водопостачанням Рожиськ.

Електропостачання

38. Будівництво сонячних батарей смт. Підволочиськ
39. Будівництво сонячних батарей с. Качанівка.
Поєднання виробництва та вироблення енергії 1. Створення підприємства переробки відходів підприємств, пов’язаних з АПК для виробництва альтернативного палива.
2. Створення підприємства для переробки яблучного та бурякового жому на паливо, комбікорм.
Покращення здоров’я та екологічного стану території за рахунок проведення заходів та створення умов для SMART-поводження з ТПВ та стимулювання розвитку безвідходного виробництва.1. Розроблення схеми санітарного очищення території.
2. Реконструкція та збільшення полігону ТПВ у Підволочиську.
3. Створення мінісміттєпереробного підприємства.
4. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища у с. Богданівка.
5. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища у с. Галущинці.
6. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища у с.Дорофіївка.
7. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища у с.Жеребки.
8. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища у с.Кам’янки.
9. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища у с.Мовчанівка.
10. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища у с.Качанівка.
11. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища у с.Клебанівка.
12. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища у с.Шевченкове.
13. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища у с.Мислова.
14. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища у с.Оріховець.
15. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища у с.Староміщина.
16. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища у с.Супранівка.
17. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища у с.Коршилівка.
18. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища у с.Росохуватець.
19. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища у с.Хмелиська.
20. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища у с.Чернилівка.
21. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища у с.Турівка.
22. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища у с.Тарноруда.
23. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища у с.Фашівка.
24. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища у с.Іванівка.
25. Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища у с.Рожиска.
26. Придбання мобільної сортувальної лінії.
27. Створення системи заохочення щодо роздільного та централізованого збору сміття
28. Проведення заходів щодо смарт поводження зі сміттям: Заходи «Твій пес-твоя купа», «Що приховував сніг». Заохочування до сортування: конкурси, премії…
29. Розміщення підприємства з переробки ПТФ- тари з подальшим виготовленням тротуарної плитки або пакувальних матеріалів для продукції виробленої на АПК Громади.
30. Створення кооперації з існуючими підприємствами, що сортують сміття (ПТФ- тари).

Концепція інтегрованого розвитку

Враховуючи існуючу планувальну структуру, природний каркас території, концентрації проектів, пріоритетними осями розвитку стануть: Захід-Схід (вздовж траси Е-50) з передумовами містобудівного розвитку та розвитку сільського господарства та Північ-Південь (вздовж р. Збруч) з передумовами розвитку сільського господарства та туристично-рекреаційної діяльності; Північний захід- Південний захід з пріоритетним розвитком туристично-рекреаційної функції, з можливістю розвитку сільського господарства, але з обмеженнями природоохоронного характеру  в перспективній діяльності на вказаних територіях . 

Виходячи з визначених пріоритетів перспективного розвитку громади, існуючих переваг чи проблем, необхідних до вирішення, в результаті нашарування шарів мап, які були розроблені та уточнені після публічної події,  були виділені 3 основні типи територій з визначеними регламентами їх використання: 

І. Території пріоритетного містобудівного розвитку. 

ІІ. Території пріоритетного сільського господарства.  

ІІІ. Території активізації туристичної та рекреаційної діяльності (водно-зелений каркас території).  

Секторальні мапи:

Секторальні мапи деталізують Інтегровану мапу, з урахуванням матриці пріоритетних проектів, відкоригованої громадою, та наведені далі. Пріоритетні проекти показані як виносками так і графічним відображенням (окремим кольором або позначенням) 

План впровадження концепції просторового розвиткуТ

Матриця пріоритетних проектів виконана на підставі аналізу «черговості» їх реалізації на думку представників робочої групи з відповідним маркуванням: червоний колір – високої пріоритетності, синій – середньої, зелений – не пріоритетні на даний момент.  Для зручності, таблиця поділена за трьома секторами розвитку (вертикально) та на території сільських рад, оскільки деякі проекти передбачені за межами населеного пункту. Пріоритетність визначалась на найближчу перспективу (до 5 років). 

Карта зображує просторову прив’язку проектів, з відображенням ключових територій, де концентрація проектів є найбільшою. Графік реалізації визначений на період до 2030 р. Поділ проектів відбувається за трьома секторами: 1. Бізнес, економіка, сільське господарство (зелений колір), 2. Туризм, публічні простори, система громадського обслуговування (жовтий колір) 3. Інженерно-транспортна інфраструктура, санітарне очищення, екологія (чорний колір).  Окремо показані зони можливих «спільних проектів» із сусідніми громадами. Проекти, показані з кольоровим фоном є спільними для всієї громади, або для групи населених пунктів (наприклад, створення кооперації). Серед ключових територій виділена зона вздовж  р. Збруч, як один із стратегічних проектів «Збруч єднає міста». В графіку показані проекти в часовій послідовності.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ

Збруч єднає міста

Проект був обраний як демонстраційний, і є однією із складових стратегічного проекту «Збруч єднає міста». Він максимально відображає візію громади: «Підволочиська громада – міст між людьми, містами та країнами, міст до успішного, конкурентного бізнесу, інновацій, громада здорових та активних жителів, які дбають про природу та цінують історію», Територія проекту розташована в смт Підволочиськ та безпосередньо межує із сусідньою областю та м. Волочиськ. Межею областей є р. Збруч.  Міст через р. Збруч по автомобільній дорозі Т 23-11 є «прикордонним» пунктом, а дорога – є основним зв’язком цих населених пунктів. Історично склалося, що населені пункти розвивалися поруч, а тому мають тісні зв’язки в різних сферах діяльності.

Важливим аспектом у виборі цієї території була історична складова, оскільки тут відбувалась важлива для України історична подія злуки УНР та ЗУНР (22 січня 1919), святкування якої щорічно відбувається на цьому мості, коли з населених пунктів назустріч вирушають люди і відбувається символічне єднання держави.

Важливість проекту є його багатовекторність: поєднання історичної спадщини, транспортної інфраструктури, екології, соціальної та естетичної складової, мобільність.

Особливістю і складністю цього проекту є його межове розташування: він є на межі підпорядкувань, що по суті своїй роз’єднує, і як наслідок— те, яким є міст та прибережні території на даний час (зовнішній вигляд, безпека пересування, аварійність, повна невідповідність важливості історичної події, стан навколишнього середовища,  тощо).

Основним завданням було розглядати дану територію не просто, як гідротехнічну чи транспортну споруду, а надати їй додаткових функцій, завдяки яким вона б стала в першу чергу як спільний публічний простір, а вже потім – як транспортний перетин через річку; розглядати її як візитівку громади (областей), оскільки є в’їзною територією як в Тернопільську, так і в Хмельницьку області, а також як територію активного спілкування людей з природою та між собою, з організацією доступу до водної поверхні, формуванням зон відпочинку біля води, набережної, причалів для човнів, тощо. І поряд з тим вирішити проблемні питання, пов’язані з цією  територією. Окрім привабливого зовнішнього вигляду, ставилося питання інформативності, тому було запропоновано створити інтерактивний вʾїзний знак в ОТГ, де б відображалась загальна інформація, історичні відомості, можливо, цікаві для туристів місця, які б можна було відвідати в громаді.

Територія посилюється наявністю існуючої зеленої зони «Злуки» (один з елементів перспективної системи публічних просторів Підволочиська), яка на даний час занедбана, та передбачається до впорядкування та благоустрою; та створенням зони, обладнаної під фестивалі («Збруч-фест» та інші, які плануються проводити). Умовно ці територія названа «Територія ЗЛУКИ». 

Як складова проекту “Збруч єднає міста” (р.Збруч об’єднує близько 76 населених пунктів вздовж течії, 13 з яких – з однаковими назвами, і 18 – попарно розміщені з обох берегів ріки нижче за течією). “Територія ЗЛУКИ” (Волочиськ-Підволочиськ) може стати відправною точкою для реалізації всього комплексного проекту та активізувати не тільки Підволочиську громаду, а й населені пункти і території за її межами.

Далі, на мапі зображений фрагмент інтегрованої мапи з відповідними виносками із назвами запропонованих проектів, окремо виділена зона демонстраційного проекту Ключова територія «Злуки». Праворуч дається часовий графік реалізації з виділеними кольором проектами, пов’язаними з ключовою територією «Злуки».

КОМАНДА
Фахівчиня з просторового планування

Дарія Купрієнко

Робоча група ОТГ

Вадим Глушка

Михайло Козак

Мар’яна Кузьмін

Ментори та менторки

Іріс Гляйхман

Наталія Мисак

Олександр Шевченко

СХОЖІ ГРОМАДИ

Дубівська сільська об’єднана територіальна громада

Барська міська об’єднана територіальна громада

Золочівська селищна об’єднана територіальна громада

Сторожинецька міська об’єднана територіальна громада

Лиманська міська об’єднана територіальна громада

Високопільська селищна об’єднана територіальна громада

Текст, фото та графічні матеріали є результатами робочих груп ОТГ-учасниць освітньої програми “Інтегроване просторове планування для об’єднаних територіальних громад”. CANactions School не несе відповідальності за їх зміст та може не поділяти точку зору авторів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *