ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА
сільська об'єднана територіальна громада

Громада знаходиться на південному сході України та складається з п’яти населених пунктів. Громада знаходиться на відстані 130 км від м. Запоріжжя. Територія Великобілозерської громади складає 46.9 тис. га.
Загальна площа сільгоспугідь громади становить 43059 га. (92,7 % від загальної площі громади).
На території громади є мінеральні сировинні ресурси, які можливо використовувати під промислове освоєння, головним чином, для розміщення підприємств будівельної промисловості.
Через всю територію проходить річка Велика Білозерка.
Найбільшу питому вагу в структурі економіки громади займає аграрний сектор. На території громади працюють 9 сільськогосподарських підприємств, в тому числі 6 товариств з обмеженою відповідальністю, 2 сільськогосподарські виробничі кооперативи, 1 відкрите акціонерне товариство. Крім того зареєстровано 51 фермерське господарство.

АНАЛІЗ
Розподіл населення за населеними пунктами (н.п.)​
Дані з паспорту громади, стратегії розвитку та плану соціально-економічного розвитку
Населення
Дані з паспорту громади, стратегії розвитку та плану соціально-економічного розвитку
Населення
Untitled-2_2
Структура землi
Дані з ресурсів Global Land Cover та Openstreetmap
Площа
Дані з паспорту громади, стратегії розвитку та плану соціально-економічного розвитку
Землекористування
Untitled-3_3
Карта комплексного аналізу

S

Ландшафтний ареал;

Родючі землі, наявність річки, ставків;

Розвинена транспортна інфраструктура (достатня кількість зупинок по населеному пункту);

Компактне розташування населених пунктів;

Наявність історичних пам’яток;
Велика кількість сільськогосподарських підприємств.

W

Близькість атомної електростанції;

Близькість до ТЕС;

Велика кількість кладовищ;

Несанкціонований вивіз сміття;

Відсутність кваліфікованих кадрів.

O

Розвиток зеленого туризму;

Створення виноградників;

Відкриття освітнього хабу;

Створення рекреаційних територій;

Очищення річки;

Переформатування освіти та культури;

Організація полігону ТПВ;

Відкриття сонячних електростанцій;
Відновлення (розчистка, догляд) існуючих фруктових садів та посадка нових;

Розвиток тваринництва;

Покращення дорожньої інфраструктури;

Реконструкція водопровідних мереж і створення нових;

Переформатування бібліотек.

T

Вплив атомної електростанції;

Вплив ТЕС;

Втрата річки;

Відтік молоді;

Недоцільне використання земельних ділянок;

Погіршення якості води;

Закриття лікарень через відсутність кадрів;

Зменшення населення;

Закриття бібліотек;

Скорочення робочих місць;

Засмічення території ОТГ.

СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ
ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ

Назва та формат події: Презентація сценаріїв Великобілозерської ОТГ
Формат: презентація, обговорення, світове кафе, робота з картою
Дата події: 13.03.19
Місце події: Будинок адміністрації
Учасники тренінгу: 35 підлітків та 10 дорослих
Цільові групи: посадові особи адміністрації, представники бізнесу, викладачі, студенти та школярі
Фахівці з просторового планування: Сергій Яківчук, Максим Кравчук, Анна Важенко

Короткий опис події:

• Реєстрація учасників заходу
• Вступ Великобілозерського сільського голови
• Презентація фахівців
• Презентація школи CANactions
• Презентація розробок W1, W2 та сценаріїв розвитку
• Світове кафе (4 теми)
• Картографування території Великобилозерської ОТГ
• Анкетування

Мета семінару: 
Розробка тестових сценаріїв (відгуки мешканців). Виявлення за допомогою формату світового кафе нової інформації, бачення та ідей. Визначення пілотного проекту для реалізації.

DSCN8129

Пропозиції/ідеї на воркшопі
На воркшопі напрацьовано багато ідей, які були орієнтовані на розвиток різних галузей. Ідеї були як глобальними (розчищення річки), так і локальними (створення молодіжного хабу). Більшість аудиторії на воркшопі були підлітки. Важливим моментом було картування та світове кафе, що дало можливість розвивати ідеї. Світове кафе було поділено на такі теми: основні бачення Великобілозерської ОТГ, транспортна інфраструктура, соціальні послуги та екологія.

Результати воркшопи
Представлена школа CANactions та сценарії розвитку Великобілозерської ОТГ. Розроблені ідеї з чотирьох тем: основні бачення Великобілозерської ОТГ, транспортна інфраструктура, соціальні послуги та екологія. Визначені активні мешканці, які будуть рушійною силою Великоїбілозерської ОТГ. Заповнені анкети мешканців. Вибраний та погоджений пілотний проект.

DSCN8169смол
ВІЗІЯ ГРОМАДИ
Громада з активними людьми, які задіяні в процесах створення майбутнього, бережуть природу та живуть за цілями сталого розвитку.

Громада знаходиться на південному сході України та складається з п’яти населених пунктів. Через всю територію проходить річка Велика Білозерка, відтак її відновлення – розчищення русла річки, очищення берегів, створення рекреаційних зон, реконструкція мостів та мостових переходів – стане важливим кроком для розвитку громадии. Зокрема, це сприятиме відновленню рибного господарства та створенню нових баз відпочинку. Крім того, кліматичні умови та ландшафтний ареал сприятимуть розвитку виноградників та виноробних підприємств.

Покращується інфраструктура ОТГ: доріг, тротуарів, систем водопостачання та каналізації. ОТГ використовуватиме енергозберігаючі технології та альтернативні джерела енергії.

Створений полігон для вивозу сміття, навколишні території чисті та не забрудненні. По всій території ОТГ запроваджено маршрути громадського транспорту, що є зручним для жителів всіх населених пунктів.

Бібліотеки переформатовані і поєднують в собі функції бібліотек так освітніх хабів. Населення та молодь бере активну участь в житті ОТГ. Постійні події, воркшопи, тренінги дають змогу зрозуміти важливість людської думки та дії. Створені після цього соціальні проекти об’єднують людей та дають змогу відчути важливість кожного. Молоде покоління не чекає на зміни, адже вони причетні до їх створення вже сьогодні.

Стратегічний напрямок 1. Модернізація сільського господарства

Значний сегмент в структурі економіки громади займає аграрний сектор. Наявні водні та земельні ресурси створюють умови для ведення сільського господарства та переробної промисловості. Але основними питаннями залишаються розвиток різних форм господарювання, залучення інвестицій та підвищення доходів існуючих підприємств.

Стратегічний напрямок 2. Покращення екологічного стану громади

Покращення екологічного стану передбачає заходи щодо розчищення русла річки. Під час проведення цього заходу покращиться санітарно-екологічний стан річки. Крім того, планується створення рекреаційних зон, відновлення рибних господарств.

Стратегічний напрямок 3. Виховання активної молоді

Ціль передбачає розвиток освіти для різних груп населення, підвищення рівня забезпечення культурних потреб жителів.

Концепція інтегрованого розвитку
Додатково розроблені карти
План впровадження концепції просторового розвитку
DSCN8098смол
СТРАТЕГІЧНІ ПРОЕКТи

Розкриття потенціалу річки Велика Білозерка

Великобілозерська сільська територіальна об’єднана громада розташована у західній частині Запорізької області. Головним елементом ландшафтного ареалу території є річка Велика Білозерка, яка об’єднує населенні пункти ОТГ, із загальною довжиною водного полотна 25 км.

Під час сильних літніх посух відбувається часткове пересихання русла річки. Її численні протоки замулені та заросли очеретом. Вздовж берегів та безпосередньо в руслі спостерігається звалище дерев та очерету. Заплава має заболочені місця.

Проект «Розкриття потенціалу річки Велика Білозерка», в основу якого покладено розроблену громадою проектно-кошторисну документацію, ініціює не тільки передбачені кошторисною документацією заходи з розчищення русла (реконструкцію існуючих труб, переїздів, пішохідних мостів, проектування водозливних гребель зі шлюзами-регуляторами), а й реалізацію інших локальних проектів, а саме: створення рекреаційних зон для відпочинку на березі річки, відновлення рибного господарства, створення переробного підприємства та бази відпочинку. Відновлення річки та розвиток інфраструктури навколо неї надасть поштовх для підвищення туристичного потенціалу.

Створення рибних господарств дозволить вирощувати рибу як на продаж, так і для майбутнього місцевого переробного підприємства.

Великобілозерська ОТГ потребує створення переробного підприємства, яке б мало економічну цінність для території та створювало додаткові робочі місця. Підприємство орієнтоване на переробку риби та створення якісного продукту на території ОТГ. Консервна продукція буде експортуватися в інші регіони.

Громада потребує рекреаційних зон для дозвілля та відпочинку населення.

Демонстраційний проект: Бібліотека 2.0

Ревіталізація бібліотеки для покращення освітнього та культурного рівня серед молоді та населення в цілому створення освітнього осередку та проведенням різного роду заходів, тренінгів, лекцій та воркшопів.


Задачі, які вирішує проект: громадянська освіта через участь у суспільній діяльності, національно – патріотичне виховання, реалізація творчого потенціалу молодих осіб, формування здорового способу життя, сприяння зайнятості молоді у вільний час та молодіжному підприємництву.

КОМАНДА
Фахівець з просторового планування

Сергій Яківчук

Робоча група ОТГ

Тетяна Барановська

Олександра Децюра

Євгенія Кудашева

Розширений склад групи ОТГ

Катерина Войтенко

Ігор Батрак

Наталія Нечаєва

Ментори та менторки

Рудольф Греф

Максим Кравчук

Максим Крамар

Дарина Пирогова

СХОЖІ ГРОМАДИ

Лиманська міська об’єднана територіальна громада

Барська міська об’єднана територіальна громада

Оріхівська міська об’єднана територіальна громада

Новопсковська селищна об’єднана териториальна громада

Сторожинецька міська об’єднана територіальна громада

Підволочиська селищна об’єднана територіальна громада

Текст, фото та графічні матеріали є результатами робочих груп ОТГ-учасниць освітньої програми “Інтегроване просторове планування для об’єднаних територіальних громад”. CANactions School не несе відповідальності за їх зміст та може не поділяти точку зору авторів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *