Гуляйпільська
міська об'єднана територіальна громада

Гуляйпільська міська територіальна громада утворена 12 жовтня 2016 року.
Складається з міста Гуляйполе і 30 сіл, об’єднаних у 9 старостинських округів.
Площа громади – 654 км2, що становить 50% території Гуляйпільського району. 92% території громади займають сільськогосподарського призначення, 2% – землі житлової і громадської забудови.
Станом на 01.01.2018 року населення громади становило 19 820 осіб. 73% з них (14 479 людей) жили в Гуляйполі. Найбільшими селами є Успенівка (1124), Гуляйпільське (763) і Темирівка (454). 22 села з 30 налічують менше 200 жителів, 8 сіл – менше 50 жителів.
Бюджет громади на 2018 рік становив 109 мільйонів гривень, 38% з яких були субвенціями і дотаціями з бюджетів вищих рівнів.
Гуляйполе знане як місце народження і діяльності відомого анархіста Нестора Махна.

67703254_1727373914072717_6114664266944479232_o
АНАЛІЗ
Розподіл населення за населеними пунктами (н.п.)​
Дані з паспорту громади, стратегії розвитку та плану соціально-економічного розвитку
Населення
Дані з паспорту громади, стратегії розвитку та плану соціально-економічного розвитку
Населення
Untitled-2_2
Структура землi
Дані з ресурсів Global Land Cover та Openstreetmap
Площа
Дані з паспорту громади, стратегії розвитку та плану соціально-економічного розвитку
Землекористування
Untitled-3_3
Карти аналізу
Основні очікувані виклики, що позитивно вплинуть на якість життя Створення нових робочих місць. Основну ставку громада робить на інвестиції у розвиток туризму і переробку сільськогосподарських товарів. Це підвищить добробут населення і надходження у бюджет громади, наслідком чого стане збільшення видатків на розвиток соціальної інфраструктури і покращення якості життя. Збільшення привабливості громади для життя може мати позитивний вплив на демографічну ситуацію. Основні виклики, що пом’якшують негативний вплив на якість життя Транспортна доступність. Освітня і медична інфраструктура є не у всіх селах і в найближчому майбутньому ймовірно відбудеться оптимізація мережі цієї інфраструктури. Для того, щоби це не призвело до погіршення доступу жителів громади до освіти і охорони здоров’я, а також не поглибило просторові нерівності, необхідно забезпечити якісне і доступне транспортне сполучення як всередині громади, так і назовні.

S

Мережа сільськогосподарських товариств і фермерських господарств; 

Більшість населення забезпечена централізованим водо- і газопостачанням; 

Кілька підприємств машинобудівної і харчової промисловості; 

Мережа освітніх, медичних, культурних і спор-тивних закладів; 

Соціальні і адміністративні служби з можливістю надання мобільних послуг; 

Історична спадщина – Нестора Махно;

Досвід міжнародних грантових проектів;

Наявна стратегія розвитку, ІП та генеральні плани; 

Бюджет участі; 

Громадська організація;

Громадський хаб;

Початок переходу на альтернативне паливо;

Соціально відповідальний бізнес;

Відсутність суттєвого забруднення довкілля.

W

Низький відсоток переробки сільськогоспода-ської продукції і тваринництва; 

Сезонна і тимчасова зайнятість; 

Ввисокий рівень безробіття у більшості малих сіл; 

Частині великих і частині Гуляйполя відсутнє центральне водо- і газопо-стачання;

Погана якість доріг, старі автобуси, ізольованість деяких малих сіл;

Нестача кваліфікованих кадрів;

Ввеликий відсоток зайнятості в бюд-жетній сфері; 

Застаріла система поводження з відходами; 

Замуленість річки і ставків; 

Старіння населення і депопуляції.

O

Резерв землі сільськогосподарського призначення; 

Перспективні ділянки для промисловості;

Поклади глини і пісків;

Розвиток кооперації у сільському господарстві; 

Розвиток риборозведення; 

Розвиток сонячної енергетики; 

Розвиток туризму, будівництво газо-проводу; 

Реконструкція і проведення водопостачання; 

Сортування і переробка відходів;

Оптимізація мережі шкіл і закладів охорони здоров’я; 

Програми облаштування житла для ВПО і соціальної інфраструктури.

T

Посухи; 

Розробка родовища залізної руди попри бажання громади; 

Неприєднання смт Залізничне до Гуляйпільської ОТГ; 

Міграція працездатного населення; 

Ізоляція і вимирання малих віддалених сіл; 

Близькість воєнних дій; 

Погана комунікація і низька якість втілення реформ.

СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ

Сценарій 1

• Сільське господарство пристосувалося до змін клімату; 

• Розвиток кооперації і нових технологій;

• Люди залишаються жити в селах;

• Розвиток інфраструктури в селах;

• Заходи для збереження якості ґрунтів і води;

• Система поводження з відходами;

• Три центри: Гуляйполе, Успенівка, Гуляйпільське;

• Створення центрів для молоді у будинках культури.

Сценарій 2 

• Сільське господарство не пристосувалося до змін клімату; 

• Не вдалося залучити інвесторів в розвиток виробництва; 

• Відтік робочої сили; 

• Занепад сіл;

• Зменшення соціальних видатків;

• Оптимізація інфраструктури;

• Концентрація ресурсів і населення в Гуляйполі;

• Дозвілля для літніх людей.

Сценарій 3

• Сільське господарство не пристосувалося до змін клімату;

• Розвиток виробництва в Гуляйполі, Гуляйпільському районі;

• Занепад малих сіл і концентрація населення; 

• Ризик забруднення і проблем зі здоров’ям; 

• Профорієнтація; 

• Можливе переселення у громаду і потреба в житлі;

• Потреба у дитячих садочках;

• Зелені насадження на звільнених землях.

ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ

Спілкування у форматі «Світове кафе» так сподобалось, що для вивчення потреб молоді було обрано саме такий спосіб. Учнівська молодь приєдналася до обговорення Стратегічних напрямків розвитку Гуляйпільської ОТГ та генерування ідей розвитку громади, активного дозвілля.
Тема «Привабливість громади» надихнула і молодь і керівництво ОТГ. З однієї ідеї народжувалась інша, змінювала свої масштаби. Так, проектна ідея школярів щодо створення майданчику для занять екстремальними видами спорту, що виграла на «Бюджеті участі 2018», переросла в ідею створення скейтпарку з повномасштабною реконструкцією скверу. Школярі згенерували безліч цікавих ідей по його наповненню. І саме ця ідея лягла в основу демо проекту та проектної заявки на конкурс “DREAMactions 3.0”

ВІЗІЯ ГРОМАДИ

Гуляйпільська МТГ – екзотичне серце країни, колиска волі та свободи, територія чистого інвестиційного клімату, якісного життя, талановитих людей.

Гуляйпільська громада — відкрита для людей та туристично приваблива територія з багатим історичним минулим та перспективним майбутнім; привабливим екологічним та інвестиційним кліматом, направлених на створення робочих місць; з розвиненою інфраструктурою, сільськогосподарською та переробною галузями; малим, середнім бізнесом та промисловістю; високим рівнем соціально-гуманітарних та адміністративних послуг; розвиненою туристичною інфраструктурою; безпечними та комфортними умовами проживання.

Гуляйпільська громада — громада, де хочеться жити, працювати, відпочивати.

Ціль 1: Розвиток конкурентоспроможної економіки;

Ціль 2: Підвищення якості життя у громаді;

Ціль 3: Розвиток туристичної сфери громади

Концепція інтегрованого розвитку

Ціль 1: Розвиток конкурентоспроможної економіки

Один з пріоритетних напрямків майбутнього розвитку — формування сприятливого інвестиційного клімату для існуючих сільгоспвиробників та залучення нових інвестицій у  створення малих ферм та малих переробних підприємств сільськогосподарської продукції, підтримка особистих селянських господарств, сільськогосподарської кооперації. Створення конкурентноспроможного ринку.

Гуляйпільщина входить до числа  територій Запорізької області, які становлять основу її аграрної могутності.  Сільське господарство є провідною галуззю економіки громади та основним наповнювачем місцевого бюджету.

Підвищення інвестиційної привабливості території.

Розвиток малого і середнього бізнесу. 

 

Ціль 2:Підвищення якості життя у громаді

Покращення стандартів життя населення – один із основних чинників конкурентоспроможності громади. Шляхом підвищення рівня безпеки, привабливості, покращення надання базових послуг мешканцям.

 

Ціль 3: Розвиток туристичної сфери громади

Наявний у громади туристичний потенціал та підприємницька ініціатива надають широкі можливості для розвитку цієї сфери, додатково сільські території теж мають великий потенціал для включення в економіку туристичної сфери громади.

План впровадження концепції просторового розвитку
СТРАТЕГІЧНИЙ ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ
Концепція розвитку туристичного та рекреаційного потенціалу Гуляйпільської міської територіальної громади

Гуляйпільська ОТГ має всі ресурси длярозвитку туризму.  м. Гуляйполе є одним із найвдавніших міст Запорізької області. Це, зокрема, природні можливості, наявність історичних, культурних, архітектурних памяток.

Унікальна особистість Н. Махна взагалі є брендом Гуляйпільщини.

 Більше 10 років відсутнє  місце для проведення  “Махнофесту”, через це громада втрачає потенційних туристів і відповідно надходження до місцевого бюджету. Туристичним об’єктам, крім Музею та фестивалю, в місті не приділяли особливої уваги, та й взагалі не розглядали туризм як джерело поповнення бюджету.

Місцеві мешканці мало знають історію рідного краю, що призводить до її знецінення.

Мета проекту:

Розвинути туризм в громаді, покращити туристичну привабливість та зробити Туризм одним із драйвер розвитку ОТГ

Задачі проекту:

Створення комплексного рішення щодо єдиного стилю візуальної ідентифікації громади з акцентом на туристів (інформаційні стенди, вказівники, об’єкти-знаки для туристів тощо);

Розробка та створення туристичного бренду громади, сувенірної та друкованої продукції;

Промоція туристичної привабливості громади (реклама, соціальні мережі, сайт);

Створення разом з сусідніми ОТГ туристичних продуктів;

Розвиток зеленого туризму в сільських населених пунктах громади; Еко-туризму;

Пошук нових “магнітів” для туристів;

Покращення туристичної інфраструктури;

Розробка різноманітного роду туристичних маршрутів;

Туристичні події, фестивалі, виставки тощо;

Благоустрій “штучних островів” (кінні-, пішо-, вело- маршрути, туристичне кемпінг-містечко, розчистка річки, місця для риболовлі, натуральність та природність в основі підходу – максимальне збереження природного ландшафту тощо);

Відродження “Махнофесту”;

Створення Музею Махна;

Встановлення меморіального комплексу Н.Махна та за можливості перенесення праху;

Співпраця бізнесу і влади, залучення інвесторів.

Кроки/ етапи втілення:

• Облаштування штучних островів на річки Гайчур
• ВідродженняМахнофесту
• Влаштування меморіального комплексу Н.Махна
• Розчистка русла річки
• Облаштування інфрастуктури на островах
• Благоустрій
• Організація фестивалю
• Велопробіг, змагання, риболовство, кінні прогулянки
• Різні мініфестивалі
• Махновськ фестивалі ярмарки

Очікувані результати

Благоустрій островів: збереження та поповнення природного ландшафту; створення та облаштування вело та кінних доріжок та розроблення відповідних маршрутів, облаштування кемпінгового містечка, літнього кінотеатра, місця для фестивалю і ярмарок ( місце для сцени та торгівельні місця. Прокат велосипедів, коней, човнів, байдарок, каяків)
Залучення інвестицій в туристичну сферу
Об’єднання синергії влади, бізнесу й громади
Збільшення надходжень до бюджету
Стимул для розвитку малого бізнесу в громаді
Нові робочі місця (нетільки посезонно)
Розвинута інфраструктура та краща якість життя;
Притік туристів;
Зменшення відтоку людей.

Спортивна зона для занять екстремальними видами спорту в сквері м. Гуляйполе

Мета проекту:

Створення відкритого громадського простору для занять екстремальними видами спорту в сквері м. Гуляйполе

На сьогодні досить широкої популярності серед дітей та підлітків  громади набувають екстремальні види спорту. Але проблемою є те, що відсутні спеціально відведені та облаштовані для цього місця. Діти використовують тротуари,  замощення перед магазинами, бордюри, проїзджу частину.

Сквер, в якому пропонується влаштувати спортивну зону, умовно є продовженням центрального стадіону міста. Крім того, даний квартал міста досить насичений багатоповерхівками та садибними житловими будинками. Зона постійно насичена людьми.

Дана ідея запропонована підлітками ОТГ в рамках Бюджету участі-2018 та завоювала підтримку громадськості під час голосування.

Крім того, реалізація даного проекту допоможе зняти соціальну напругу в даному кварталі. Так як у сквері, на місці закинутих будматеріалів досить часто “зависають” наркомани та алкоголіки. Благоустрій даної території частково вирішить дану проблему. До того ж, маємо надію, що дані особи можливо виявлять зацікавленість, і адреналін та драйв отримуватимуть відзанять даними видами спорту. Тобто, проект спрямований на створення кращих умов для відпочинку та дозвілля молоді та мешканців, для розвитку культурно-спортивного потенціалу громади.

Задачі проекту:

• Залучення підлітків шляхом реалізації проекту Бюджету участі;

• Пропаганда здорового способу життя;

• Спортивне дозвілля дітей та молоді;

• Створення громадського простору;

• Благоустрій території;

• Місце для проведення спортивних змагань.

 

Кроки / етапи втілення:

• Обговорення з зацікавленими сторонами ( залучення екстремалів з ін населених пунктів, де є подібні майданчики);

• Ознайомлення зі світовими прикладами реалізації подібних проектів;

• Розроблення проектної документації;

• Будівельні роботи, благоустрій скверу, освітлення території;

• Влаштування конструкцій;

• Мурали на стіні стадіону на відповідну тематику;

• Офіційне відкриття.

 

Очікувані результати

• Популяризація екстремальних видів спорту;

• Залучення молоді до здорового способу життя;

• Благоустрій та порядок в сквері;

• Розвиток культурно-спортивного потенціалу громади;

• Проведення змагань, екстрім батлів, екстрім-фестів;

• Бережне ставлення молоді до майданчику, підтримка зі сторони молоді;

• Створено перший універсальний майданчик в районі, можливо серед ОТГ області, чим підвищено привабливість міста та громади вцілому.

КОМАНДА
Фахівець з просторового планування

Іван Вербицький

Робоча група ОТГ

Галина Богданець

Анжела Полтавець

Світлана Плющій

Розширений склад групи ОТГ

Наталія Пилипенко

Ментори та менторки

Рудольф Греф

Максим Крамар

Максим Кравчук

Дарина Пирогова

СХОЖІ ГРОМАДИ

Оріхівська міська об’єднана територіальна громада

Комиш-Зорянська селищна об’єднана територіальна громада

Гуляйпільська міська об’єднана територіальна громада

Межівська селищна об’єднана територіальна громада

Малодівицька селищна об’єднана територіальна громада

Тальнівська міська об’єднана територіальна громада

Текст, фото та графічні матеріали є результатами робочих груп ОТГ-учасниць освітньої програми “Інтегроване просторове планування для об’єднаних територіальних громад”. CANactions School не несе відповідальності за їх зміст та може не поділяти точку зору авторів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *