Судововишнянська
міська об'єднана територіальна громада

Судововишнянська об’єднана територіальна громада утворена 7 вересня 2016 року. Згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Мостиського району Львівської області. Адміністративним центром громади є місто Судова Вишня. До складу громади входить 9 населених пунктів: 8 сіл та 1 місто.  

Судововишнянська ОТГ об’єднана згідно перспективного плану формування територіальних громад та Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”. Крім того об’єднання саме зазначених вище населених пунктів зумовлено історичним та географічним чинниками. 

АНАЛІЗ
Розподіл населення за населеними пунктами (н.п.)​
Дані з паспорту громади, стратегії розвитку та плану соціально-економічного розвитку
Населення
Дані з паспорту громади, стратегії розвитку та плану соціально-економічного розвитку
Населення
Untitled-2_2

Основні переваги громади:

Географічне розташування (близькість до обласного центру – м. Львова та в межах 30-кілометрової зони до кордону з Польщею), крізь громаду проходить залізниця та автошлях міжнародного значення М11 (Львів – Шегині – КПП «Шегині), розвинене сільське господарство, на території громади діють підприємства з іноземними інвестиціями, розвинена сфера соціального обслуговування населення, в громаді велика кількість водних об’єктів, проводиться видобуток природного газу, наявні родовища глини, багата історична, культурна та архітектурна спадщина. 

Структура землi
Дані з ресурсів Global Land Cover та Openstreetmap
Площа
Дані з паспорту громади, стратегії розвитку та плану соціально-економічного розвитку
Землекористування
Untitled-3_3

Короткі висновки та важливі спостереження:  

• Громада має вигідне географічне розташування (близькість до кордону з Польщею; близькість до обласного центру – м. Львова, до промислово потужного міста Городок; через ОТГ проходить траса міжнародного значення М11 Львів-Шегині-КПП «Шегині» (кордон із Польщею), залізниця лінії Львів-Мостиська ІІ – Перемишль, траса Р40 до м. Яворів). 

• Громада є компактною та невеликою за своєю площею, проте з високою щільністю населення. 

• ОТГ не має одного явно вираженого напряму розвитку в економіці. 

• Близькість до кордону зумовлює великий показник сезонної трудової міграції населення. 

• Крім того мешканці працевлаштовуються в сусідні «потужні» населені пункти (Львів, Городок, Мостиська, Яворів). 

• Брак робочих місць всередині громади. 

Слабо розвинений транспортний зв’язок між населеними пунктами всередині ОТГ. 

• Всі населені пункти громади мають добре розвинену сферу соціальних послуг (власну школу, дитячий садок, заклад медичного обслуговування та заклади культури). 

• На території громади наявні поклади глини, які не видобуваються та не використовуються. 

• Має туристичний потенціал за рахунок архітектурних об’єктів, історичної спадщини та природного потенціалу. 

• Функціонує інформативний офіційний сайт, сторінка у соціальній мережі Facebook та Youtube-канал Судововишнянської ОТГ. 

 

Карти аналізу

SWOT аналіз виявив основні потенціали громади, які можна і протрібно розвивати: 

• Близкість до кордону та проходження траси міжнародного значення – розвиток логістики; налагодження зв’язків у різних сферах із країною-сусідом Польщею; 

• Природні ресурси – розвиток сільського господарства, туризму та рекреації; 

• Добре функціонуюча мережа навчальних, медичних та соціальних закладів – дає можливість громаді зосередитись на інших, більш слабких сторонах; 

• Історична, культурна та архітектурна спадщина – популяризація та реновація функціоналу для архітектурних об’єктів; тематичні фестивалі для ідентифікації історичних постатей громади; створення туристичного маршруту. 

S

Компактність ОТГ;

Наявність залізниці та траси
міжнародного значення;

Близкість до кордону з Польщею;

Близкість до обласного центру – м. Львова;

Велика кількість водних об’єктів
та зелених територій;

Поклади газу, глини;

Родючі грунти та помірний клімат;

Розвинуте сільське та фермерське господарство;

Працюючі підприємства в ОТГ;

Добре розвинута соціальна сфера;

Історична та архітектурна спадщина;

Наявність актуальної містобудівної
документації.

W

Відсутність централізованого
Водопостачання та каналізації;

Погана якість доріг та придорожньої
інфраструктури;

Відстутність громадських просторів;

Неефективне використання та
забруднення водойм;

Тіньова економіка;

Міграція працездатного населення;

Незадіяні території колишніх підприємств;

Нерозвинена туристична інфраструктура;

Незадовільний стан архітектурної спадщини;

Застарілі культурні заклади.

O

Розвиток логістики;

Транскордонне співробітництво;

Сполучення громадським транспортом населених пунктів всередині ОТГ;

Розвиток рекреації поблизу водойм;

Видобуток та використання покладів глини;

Розробка тематичних туристичних маршрутів;

«Друге життя» бібліотекам та культурним закладам;

Проведення тематичних фестивалів.

T

Забруднення навколишнього
середовища;

Втрата місця збуту ТПВ;

Виснаження газових родовищ;

Нераціональне використання
земельних ресурсів;

Оптимізація закладів освіти та медицини;

Руйнація та спотворення історичних об’єктів.

СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ

Враховуючи потенціал Судововишнянскьої ОТГ (ліси, нафтові родовища) та наявність сільськогосподарських земель було визначено наступні сценарії розвитку:

Інфраструктура, Громад. Транспорт, Дороги, Відходи ВодаНавколишнє середовище, Громад. простори, Клімат, ТуризмЕкономіка, Бізнес, Вик. землі, ЗамлевідведенняСоціальний захист, Освіта, Охорона здоров’яАрхітектурно-культурний туризм
Стратегічні ціліОхоплення всього населення транспортними, інженерними та комунальними послугамиФормування громадських екопросторів із використанням наявних природних та водних ресурсів Покращення економічної спроможності громади через розвиток логістичної, сільськогосподарської сфер та використання природних ресурсів та надПокращення умов функціонування соціальних закладів для збільшення обсягу надання послугРозвиток туристичної інфраструктури на основі історико-культурного та архітектурного потенціалу
Несприятливі умовиВідсутність належного якісного дорожнього покриття.

– ускладнюється зв’язок та комунікація між населеними пунктами ОТГ;
– підвищення ризику виникнення ДТП;
– погіршення технічного стану автомобілів та гром.транспорту;
– несвоєчасне надання медичної допомоги та порятунку (пожежа);
– небезпека для пішоходів;
– недоступність для мало мобільних груп населення.

Інженерні комунікації.

– відсутність централізованої мережі каналізування;
– забруднення підземних вод, грунтів, водойм;
– вичерпування водних ресурсів; – недостатня матеріальна база комунального підприємства;
– відсутність коштів для проведення інженерних комунікацій та очисних споруд;
– створення стихійних сміттєзвалищ;
– відсутність місця складування, сортування та утилізації ТПВ.
Незадіяний ресурс -забруднені водойми.

– викид стічних вод;
– низька свідомість мешканців та забруднення ТПВ;
– відсутність рекреації біля водних об’єктів;
– погана якість питної води;
– підтоплення територій через відсутність інженерного захисту.

Зелені зони та громадський простір.

– занедбані сквери та парки;
– відсутність зон відпочинку, дозвілля та взаємодії між мешканцями громади;
– ризик підвищення криміногенної ситуації;
– не розвинена мережа гром.просторів на території громади.

– корупція та бюрократія;
– відплив за межі громади працездатного населення;
– відсутність зовнішніх інвестицій;
– виснаження земель та вичерпування родовищ природних копалин;
– токсикація навколишнього середовища через викиди агрофірм та інших підприємств;
– відсутність робочих місць;
– відсутність малих підприємств;
– скорочення надходжень до бюджету;
– нелегальне працевлаштування;
– розквіт тіньової економіки.
– низька ініціативність мешканців громади;
– поломка існуючої техніки та обладнання;
– не виправдання очікувань медичної реформи;
– відсутність вільних приміщень (ЦНАП, відділень лікарні);
– оптимізація закладів освіти, медицини та культури.
– руйнація існуючих туристичних об’єктів;
– відсутність сфери тур.послуг;
– незацікавленість туристів;
– економічно невигідне утримання та обслуговування історичних та архітектурних об’єкті.
Сприятливі умовиВідсутність належного якісного дорожнього покриття.

– розширити мережу транспортної інфраструктури (запуск власного гром.транспорту);
– дорожня безпека;
– доступність пересування пішоходів, велосипедистів та автомобілістів;
– розвинена придорожня інфраструктура;
– збільшення потоку туристів;
– підвищення рівня інвестиційного клімату.

Інженерні комунікації.

– чисте навколишнє середовище – збереження флори та фауни – запуск сортувальної лінії ТПВ – робочі місця в комун. підприємстві;
– комфортне життя для мешканців;
– високий рівень свідомості населення;
– створені належні передумови для розвитку будівельної галузі в ОТГ.
Незадіяний ресурс -забруднені водойми.

– річки та озера центри громадської взаємодії та відпочинку;
– рекреаційні зони біля озер; – захищене майно та безпека мешканців від повеней;
– чиста вода;
– покращення екологічної ситуації.

Зелені зони та громадський простір.

– місце для відпочинку усіх мешканців ОТГ;
– багатофункціональний простір для дозвілля;
– належне обслуговування зелених територій;
– зниження рівня криміногенних ситуацій.
– розвиток сільського та фермерського господарства; – активна робота бізнесу;
– збільшення робочих місць;
– ефективне функціонування логістичного центру;
– створення нових підприємств із використанням місцевих природних ресурсів;
– збільшення надходжень до бюджету через податки
– високий рівень здоров’я – зацікавленість кваліфікованих кадрів;
– успішне зростання медичної реформи;
– відкриття нових відділень у медичних закладах;
– достатня кількість сучасного обладнання та техніки.
– включення історичних об’єктів в туристичний маршрут області;
– прикордонний туризм;
– туризм як складова наповнення бюджету.
Реалістичні умовиВідсутність належного якісного дорожнього покриття.

– залучення коштів для ремонту дорожнього покриття;
– закупівля транспорту для пасажирських перевезень;
– встановлення зупинок громадського транспорту.

Інженерні комунікації.

– закупівля комунальної техніки та інвентарю для збору ТПВ;
– укладання договорів із КП;
– будівництво та реконструкція очисних споруд в адміністративному центрі громади.
Незадіяний ресурс -забруднені водойми.

– розчищення берегів водойм від побутових відходів;
– будівництво очисних споруд;
– облаштування зон відпочинку на озерах.

Зелені зони та громадський простір.
– задіяння молоді в соціальному житті ОТГ;
– обслуговування парків та скверів КП;
– проведення тематичних сезонних заходів.
– розробка інвестиційного каталогу пропозицій;
– створення Асоціації підприємців та налагодження платформи комунікації між бізнесом- громадою-владою.
– проведення ремонтних робіт у закладах соц..сфери обслуговування;
– підвищення рівня кваліфікації працюючих кадрів.
– розробка брендової та маркетингової продукції;
– розробка туристичного маршруту на територію ОТГ.

ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ

Публічна подія анонсувалась в соц.мережах, було відзнято відео ролик для заклику мешканців прийти на обговорення, були роздруковані плакати, які розвішувались в місцях скупчення людей та розсилка персональних запрошень. 

Подія проходила в залі Народного дому м. Судова Вишня. Простір залу був реорганізований, на стінах представлені роздруковані напрацьовані матеріали: карти та плакати із візуалізацією пропонованих робочою групою стратегічних цілей розвитку громади. Присутнім була представлена недовга презентація про програму, етапи роботи, роз’яснено суть напрацювань та власне ціль події. Опісля мешканцям були запропоновані інтерактиви, де вони мали змогу висловити думку письмово та проголосувати за найбільш важливі, на їх думку, теми для розвитку громади. За інтерактивами слідували 2 короткі презентації від запрошених гостей (ландшафтний архітектор з м. Кракова (родом з м. Судова Вишня) та волонтер із США). Обговорення продовжилось в неформальній обстановці за кавою. 

Подія пройшла успішно, стала першим маленьким кроком на напрацювання довіри від жителів. Предметні проблеми знайшли найбільший відгук серед мешканців громади, такі як ремонт доріг та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти.  Зібрані від мешканців ідеї стосувались короткострокових перспектив, не враховуючи більш масштабних проблем. Відкритим залишилось питання репрезентативності групи присутніх на події мешканців в контексті всієї ОТГ, оскільки більшість присутніх були працівники освітньої сфери. 

ВІЗІЯ ГРОМАДИ

Судововишнянська ОТГ – минуле в сучасній інтерпритації, чиста і комфортна громада, яку не хочеться залишати.

Стратегічні ціліОпераційні цілі
Інфраструктура, Громад. Транспорт, Дороги, Відходи Вода Охоплення всього населення транспортними, інженерними та комунальними послугами Впровадження центральної мережі каналізування та водопостачання в найбільших населених пунктах Розширення зони охоплення збору ТПВ та вдосконалення системи поводження з ними Впровадження програми міжмуніципального співробітництва для створення спільного сміттєвого полігону

(Судововишнянська ОТГ + Мостиський район)
Ремонт доріг та придорожньої інфраструктури Впровадження системи власних маршрутів для покриття найвіддаленіших населених пунктів Підвищення рівня безпеки для уникнення криміногенних ситуацій
Навколишнє середовище, Громад. простори, Клімат, Туризм Формування громадських екопросторів із використанням наявних природних та водних ресурсів Підвищення екологічної свідомості жителів громади Очищення існуючих водойм з облаштуванням рекреаційно-відпочинкових зон Проведення заходів щодо запобігання повеней: будівництво інженерних споруд, укріплення берегів річки Модернізація існуючих зелених зон для створення громадських просторів
Економіка, Бізнес, Вик. землі, Замлевідведення Покращення економічної спроможності громади через розвиток логістичної, сільськогосподарської сфер та використання природних ресурсів та надр Формування логістичного сервісного вузла для міжнародних перевезень Інвентаризація земель та виконання актуальної містобудівної документації ОТГ Створення платформи для комунікації громади-влади-бізнесу Створення належних умов для збуту та реалізації місцевої с/г продукції

Сприяння місцевим виробникам у виході на зовнішні ринки
Впровадження громадського бюджету участі
Соціальниц захист, Освіта, Охорона здоров’я Покращення умов функціонування соціальних закладів для збільшення обсягу надання послуг Забезпечення матеріальними та технічними засобами закладів охорони здоров’я , освіти та культури Реконструкція існуючих спортивних об’єктів та створення мережі нових на території всієї громади Підвищення рівня громадської свідомості мешканців громади Раціональне використання приміщень закладів культури
Архітектурно-культурний туризм Розвиток туристичної інфраструктури на основі історико-культурного та архітектурного потенціалу Популяризація історичної спадщини ОТГ шляхом ідентифікації відомих постатей громади Реставрація та збереження існуючих історико-культурних об’єктів громади Формування мережі туристичного сервісу в громаді Розробка туристичного маршруту

Концепція інтегрованого розвитку
інтегрована_судововишнянська

Інтегрована мапа стратегічного розвитку Судововишнянської ОТГ. Логіка створення інтегрованої мапи: нашарування попередніх 5-ти секторальних мап з візуалізацією стратегії розвитку ОТГ, з врахуванням результатів публічної події, уточненням стратегічних цілей та візії громади в загальному. Основною метою такого накладання шарів було виявлення фокусних територій в громаді. 

Крім того, на інтегрованій мапі від узагальнених плям та напрямків, пропрацьовано більш детально маршрути, точно визначені окремі локації та позначені території. 

План впровадження концепції просторового розвитку
СТРАТЕГІЧНИЙ ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ

Green zoom

Пілотний проект «Green zoom» – мережа громадських просторів та локацій в прирічкових зонах. Оскільки тема проекту стосується безпосередньо навколишнього середовища, це відповідає одному із пунктів загальної візії громади – “Чиста і зелена”. 

Якщо повернутись до мап, виконаних на 1 воркшопі, що зображують наявні ресурси ОТГ та SWOT аналізу, видно, що громада має потужний природний потенціал: значна кількість водних об’єктів (річки та озера), великі за площею лісництва, озеленені території в межах та поза межами населених пунктів.  Проте ресурси неефективно використовуються як мешканцями, так і місцевою владою, звідки виникає значна кількість ризиків.  

Навколишнє середовище та клімат лише частина пілотного проекту. Проект інтегрує в собі три сектори: навколишнє середовие, громадські простори, рекреація та туризм. 

За фокусну зону взято прирічкові зони, оскільки на території громади протікає три річки: р. Глинець (права притока р. Раківка), р. Раківка (права притока р. Вишня) та  р. Вишня, води яких потрапляють до р. Сян у Польщі і чере р. Віслу до Балтійського моря. Річки протікають і крізь населені пункти: м. Судова Вишня, с. Новосільці, с. Бортятин, с. Княжий міст, розмежовує с. Дмитровичі, с. Загороди та с. Заріччя. На сьогодні жодна з річок або її ділянок не несе ні рекреаційної, ні містобудівної функції, мають низьку якість води, що зумовлено людською діяльністю. Крім того в м. Судова Вишня періодично відбуваються повені р. Вишня, що завдає певної шкоди. 

Стосовно теми громадських просторів – їх в ОТГ немає, проте проаналізувавши прирічкові території в межах населених пунктів можна виявити потенційні локації для їх влаштування. Такі локації мають різні розміри та масштаби в контексті населеного пункту. 

Головною метою проекту є використання ресурсу річок в громадах, покращення екологічного стану навколишнього середовища, привернення уваги мешканців до цієї теми, влаштування мережі просторів для проведення дозвілля мешканців громади, а також перший крок до того, щоб зробити водні об’єкти в громаді інклюзивними.  

Значна частина доріг в громаді простягається вздовж або поблизу річок, а отже і розроблені на інтегрованій мапі туристичні маршрути громадою значною частиною простягаються вздовж річок, тому такі рекреаційні локації можуть стати «магнітом» як для самих мешканців громади, так і для туристів. В цьому проявляється інтеграція пілотного проекту з темою туризму.  

Загалом пілотний проект умовно поділяється на 3 етапи:  

• Очищення річок від забруднень,  

• Виконання необхідних інженерних заходів для захисту від підтоплень та укріплення берегів річок на локаціях, які будуть освоюватись,  

• Влаштування громадських просторів. Охоплені блоки тем тісно взаємопов’язані, оскільки використовувати повною мірою громадські простори без попередніх заходів очищення водойм та укріплення берегів неможливо. 

Фази пілотного проекту: 

• Проведення екологічної експертизи водних об’єктів в громаді; 

• Централізоване каналізування та водопостачання найбільших населених пунктів  (м. Судова Вишня – с. Новосільці, с. Дмитровичі, в перспективі – с. Бортятин та с. Княжий Міст); 

• Підвищення екологічної свідомості мешканців (протягом всього періоду реалізації проекту та після нього); 

• Очищення річок у визначених локаціях з допустимим рівнем їх очистки (після проведення екологічної експертизи); 

• Почергова розробка концепцій та облаштування громадських просторів на обраних локаціях (на даному етапі розробки пілотного проекту їх визначено 6). 

До кожної зі стратегічних цілей було сформовано набір проектів короткострокових та довгострокових, які покладені в основу тайм лайну. Проекти поділені секторально, кожен сектор має свій колір. В описі до таймлайну розписані всі проекти та курсивом виділені населені пункти та території, до яких вони відносяться. 

Основні активності щодо реалізації проектів – до 2035 року. 

Така дорожня карта є динамічною та гнучкою, може доповнюватись та змінюватись в процесі життєдіяльності ОТГ.  

КОМАНДА
Фахівчиня з просторового планування

Інна Радчук

Робоча група ОТГ

Андріана Беля

Юрій Бущак

Юрій Дигдало

Оксана Мазур

Розширений склад робочої групи ОТГ

Ярослав Демчишак

Зеновій Фольтович

Ментори та менторки

Іріс Гляйхман

Наталія Мисак

Олександр Шевченко

СХОЖІ ГРОМАДИ

Фурсівська сільська об’єднана територіальна громада

Матусівська сільська об’єднана територіальна громада

Гуляйпільська міська об’єднана територіальна громада

Сторожинецька міська об’єднана територіальна громада

Тетерівська селищна об’єднана територіальна громада

Великобілозерська сільська об’єднана територіальна громада

Текст, фото та графічні матеріали є результатами робочих груп ОТГ-учасниць освітньої програми “Інтегроване просторове планування для об’єднаних територіальних громад”. CANactions School не несе відповідальності за їх зміст та може не поділяти точку зору авторів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *