ЯКУШИНЕЦЬКА
сільська об'єднана територіальна громада

Якушинецька ОТГ з адміністративним центром в селі Якушинці утворена шляхом добровільного об’єднання територіальних громад сіл  Якушинці, Зарванці, Ксаверівка, Лисогора, Майдан, Слобода-Дашковецька, селища Березина в 2016-му році.  

Територія Якушинецької громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад що об’єдналися. Через територію громади проходять міжнародні автошляхи М—12 та М—21. 

АНАЛІЗ
Розподіл населення за населеними пунктами (н.п.)​
Дані з паспорту громади, стратегії розвитку та плану соціально-економічного розвитку
Населення
Дані з паспорту громади, стратегії розвитку та плану соціально-економічного розвитку

Протягом останніх років показник смертності переважає над показником народжуваності, проте чисельність населення постійно збільшується за рахунок міграції: кількість осіб, що поселяються у громаді значно більша ніж кількість осіб, що виселяються. 

Населення
Untitled-2_2

Основним природнім ресурсом Якушинецької об’єднаної територіальної громади є земля.  

Щодо структури функціонального використання земель, як зазначалось вище, 60% території населеного пункту – землі сільськогосподарського призначення. Однак, здебільшого це території паїв, надані в оренду великим сільськогосподарським підприємствам. Громада до сьогодні не має земельного ресурсу для розвитку даної галузі. Виключення становлять лише поодинокі вкраплення так званих «невитребуваних» паїв, де в майбутньому можна розвивати органічне землеробство або розглянути можливість будівництва екопоселення. 

Близько 22% території громади зайнято лісовими землями та водними об’єктами. З одного боку, значні масиви лісових насаджень забезпечують певну екологічність та естетичну привабливість території, з іншого дані території є землями державного лісового фонду та Міністерства оборони, а тому – перспективи їх рекреаційного використання потребують додаткових проектних опрацювань та консультацій. 

Значний відсоток водного фонду представлений каскадом ставків у південній частині території. Дані водні поверхні могли б стати родзинкою громади, формувати своєрідний водний діаметр, однак станом до сьогодні вони знаходяться у занепаді, не використовуються належним чином. При цьому, громада не має важелів впливу задля того, щоб вирішити дане питання, оскільки ставки передано в довгострокову оренду рибогосподарському підприємству. 

Окрім даних водних об’єктів на території громади знаходиться ще ряд ставків, котрі використовуються мешканцями для риборозведення та короткочасного неорганізованого відпочинку. 

У межах громади майже відсутні землі промисловості. Територія колишнього суглинкового кар’єру після відповідних заходів з рекультивації буде використовуватись для розташування сонячних панелей. Ще одна територія фотогальванічних панелей розташована у південній частині території громади. 

Структура землi
Дані з ресурсів Global Land Cover та Openstreetmap
Площа
Дані з паспорту громади, стратегії розвитку та плану соціально-економічного розвитку
Землекористування
Untitled-3_3

В умовах сьогодення Якушинецька об’єднана територіальна громада являє собою типову приміську територію з низкою притаманних їм проблем та ризиків. Землі у межах населених пунктів займають близько чверті території громади.

Північна частина (особливо села Якушинці та Зарванці) значно більш розвинена в усіх відношеннях та являє собою порівняно комфортну територію для проживання населення та ведення бізнесу. Дещо нижчі показники соціального та економічного розвитку мають села північної частини – Ксаверівка та Лисогора. Однак, користуючись своїм місцерозташуванням уздовж автодороги, ці села вдало балансують на межі добробуту та зубожіння.  

Значно більш серйознішою з точки зору необхідності впровадження «реанімаційних» заходів є ситуація у південній частині громади. Села Слобода-Дашковецька та Майдан, з огляду на брак фінансування, роками не отримували інвестицій в розбудову інфраструктури. До сьогодні це порівняно депресивна частина громади, котра, однак, має прихований потенціал. 

Місто Вінниця з одного боку значно стимулює економічне зростання громади, з іншого – надаючи значний бонус у вигляді робочих місць та ринку збуту продукції мешканцям прилеглих населених пунктів, залишає позаду віддалені села. Окрім того, землі у передмісті  (села Якушинці та Зарванці) переважно викуплені представниками середнього класу обласного центру, котрі мають фінансову можливість ведення господарства на досить високу рівні (якість забудови, благоустрій). Натомість населення віддалених населених пунктів становлять люди зі значно нижчим рівнем доходів та нижчою якістю життя відповідно. 

Територія об’єднаної територіальної громади характеризується розгалуженою схемою доріг комунальної власності. Дорожньо-транспортна інфраструктура громади знаходиться від незадовільного до відмінного стану залежно від населеного пункту. Це зумовлено тим, що капітальний ремонт дорожнього покриття в селах Якушинці, Зарванці, Березина проводився протягом останніх років на відміну від сіл Ксаверівка, Лисогора, Майдан, Слобода-Дашковецька, де капітальний ремонт не проводився в зв’язку з браком коштів у місцевих бюджетах колишніх Ксаверівської та Майданської сільських рад. 

Усі вулиці, по яких рухається громадський транспорт, забезпечені зупинками громадського транспорту. Перевезення громадян громадським транспортом забезпечується приміськими автобусними маршрутами. Місцеві пасажирські маршрути громадського транспорту відсутні. 

На території Якушинецької об`єднаної територіальної громади функціонує 7 закладів освіти: Якушинецька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія, Зарванецька середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, Ксаверівська середня загальноосвітня школа І ступеня, Лисогірська загальноосвітня школа І ступеня, заклад дошкільної освіти «Барвінок» в с. Якушинці, заклад дошкільної освіти «Росинка» с. Ксаверівка, заклад дошкільної освіти «Малятко» с. Майдан. 

Карти аналізу

На території громади розташована заміська база відпочинку «Березино», де можна активно провести вільний час на природі. 

Серед природних, історичних та культурних пам’яток слід відзначити Алею вікових лип, яка створена у 80-х роках 18 століття солдатами Суворова (с. Якушинці); одинокий дуб, вік якого біля 300 років (с. Якушинці); городище скіфського часу з наявністю артефактів двох культур – білогрудівської та скіфської (Білогрудівський матеріал датується ХІІ—ХІ ст. до н. е., скіфський — VII—VI ст. до н. е). Аналіз географічного положення городища вказує на те, що воно було центром найбільш північного вузла пам’яток скіфського часу Східного Поділля. Також, неподалік села Якушинці відбувся останній бій під проводом славного полководця Івана Богуна проти війська Польського. Біля села Майдан виявлені залишки трипільської культури. 

S

Проходження міжнародної транспортної магістралі територією громади; 

Приміське положення громади; 

Відсутність значних площ техногенно порушених та виробничих територій; 

Наявність рекреаційно привабливих лісових масивів та водних об’єктів; 

Наявність не витребуваних паїв; 

Відносні компактність території в сучасних межах; 

Наявність розгалуженої транспортної мережі між населеними пунктами; 

Наявність екологічно привабливих територій, на яких відсутнє забруднююче виробництво, що забезпечує сприятливі екологічні умови до проживання; 

Наявність матеріальних ресурсів для розвитку мереж інженерної (водопостачання, каналізування) та енергетичної інфраструктури (електрика, газопостачання); 

Наявність історико-культурної спадщини, яку можна розвивати у сфері туризму.

W

Наявність економічного та соціального дисбалансу розвитку громади; 

Нерівномірна щільність забудови території; 

Великі площі земель сільськогосподарського призначення під дією мораторію на продаж; 

Відсутність вільних для розбудови земель в умовах сьогодення; 

Наявність земель у приватній власності, що пустують та не використовуються за призначенням; 

Перебування лісових земель на території громади у віданні державних та військових лісгоспів; 

Низька якість дорожнього покриття транспортної мережі між населеними пунктами; 

Нераціональне використання водних ресурсів громади.

O

Нівелювання соціально-економічної диспропорції в розвитку громади; 

Створення нових інвестиційно-привабливих територій; 

Підтримка малого та середнього бізнесу; 

Формування потужної логістичної інфраструктури

Підвищення якості соціальних послуг та розбудова соціальної інфраструктури; 

Залучення відпрацьованих територій для будівництва об’єктів альтернативної енергетики; 

Розвиток короткочасної та стаціонарної рекреації на базі історико-культурного надбання та природних ресурсів; 

Розвиток кільцевих кінних та велосипедних маршрутів різних напрямів; 

Створення культурного осередку громади для консолідації громадської думки у с. Ксаверівка; 

Розвиток промислового та спортивного рибальства; 

Розвиток органічного землеробства; 

Будівництво підприємства з сортування та брикетування твердих побутових відходів; 

Використання потенціалу обласного центру як потужного ринку збуту продукції громади.

 

T

Перенаселення приміської території громади, перенавантаження інженерних та транспортних мереж;

Деградація земель унаслідок конвенційного землеробства; 

Забруднення поверхневих та підземних вод і ґрунтів побутовими стоками та побутовими відходами; 

Цілковита переорієнтація населення на використання соціально-економічних ресурсів обласного центру; 

Анексія частини території громади обласним центром; 

Приєднання депресивних у соціальному та економічному відношенні територій суміжних громад; 

Продовження мораторію на продаж земель після 2020-го року.

СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ
ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ

Презентація стратегій просторового розвитку Якушинецької ОТГ відбулася 11 березня 2019 року о 14:00 у селі Якушинці Вінницького району Вінницької області. 

Метою заходу було представити мешканцям громади 3 альтернативні стратегії просторового розвитку Якушинецької ОТГ, почути і отримати зворотний зв’язок від усіх учасників процесу щодо запропонованих варіантів розробки, визначити принципово нові проблемні питання (які раніше не були опрацьовані), уточнити дані для подальшої роботи над концепцією просторового розвитку території. 

Крім того, важливо було закріпити ідею об’єднаної громади, спробувати об’єднати представників різних верств населення: адміністративних працівників, підприємців, соціальних працівників, громадських діячів і простих мешканців. 

Зацікавлені сторони ознайомилися з трьома стратегіями, розробленими робочою групою в рамках студії. Більшість присутніх – бізнесмени та керівники організацій. На жаль, не було представників найбільш вразливих груп населення: дітей, студентів, безробітних, пенсіонерів тощо. Отримані відгуки були зафіксовані у вигляді окремих тез, приміток на картах, оглядів у анкетах. У процесі перегляду стратегій було встановлено, що кожна з них має певні переваги і певні ризики. Поряд з окремими особистими пропозиціями (наприклад, щодо будівництва спортивного комплексу) громада дійшла спільного висновку:

Логічним наступним кроком має стати інтеграція ключових моментів кожної стратегії в одну прогресивну концепцію просторового розвитку громади та розробка покрокового плану її реалізації. 

ВІЗІЯ ГРОМАДИ

Комфортна громада – щасливі люди.

Основні положення концепції просторового розвитку для Якушинецької ОТГ

Забезпечення розроблення та затвердження у встановленому законодавством порядку якісної містобудівної та землевпорядної документації для території громади; 

Створення оригінального багатофункціонального комплексу, на базі якого буде охоплено відразу декілька видів мистецтва або сфер культури, на основі існуючого сільського клубу у с. Ксаверівка;

Оптимізація транспортної інфраструктури шляхом будівництва та реконструкції доріг та організація ефективної системи внутрішніх пасажирських перевезень;

Удосконалення існуючих та будівництво  нових закладів соціальної інфраструктури;

Підвищення показників комфортності проживання та привабливості території отг для ведення бізнесу шляхом розбудови мереж інженерної інфраструктури (у тому числі з застосуванням альтернативних джерел енергії);

Вирішення питань поводження з відходами – будівництво сміттєсортувальної станції;

Підвищення якості існуючих і створення нових об’єктів туристичної інфраструктури, організація веломаршрутів різних категорій та супутніх сервісів;

Створення сучасних рибогосподарських підприємств та клубів спортивної риболовлі;

Будівництво екологічно орієнтованих підприємств, тепличних та парникових господарств та впровадження експериментального органічного землеробства, організація пунктів сертифікації, зберігання, пакування та реалізації органічної продукції.

Vision
Концепція інтегрованого розвитку

Інтегрована карта є схематичним зображенням перспективного функціонального зонування території громади з виокремленням чотирьох основних функціональних зон:  

• житлово-громадської забудови, 

• концентрації виробничої та іншої бізнесової діяльності;

• сільськогосподарського призначення;

• рекреаційного призначення.

При цьому зона сільськогосподарського призначення з огляду на передбачену Концепцією популяризацію екологічно орієнтованого землеробства поділяється на дві підзони: органічного землеробства та парниково-тепличних комплексів і традиційного конвенційного землеробства. Рекреаційну зону пропонується також розглядати у склад двох підзон: ландшафтно-рекреаційної короткочасного відпочинку та стаціонарної рекреації. 

Окрім того, на мапі відображено локалізацію шести ключових проектів, котрі визначають характер Концепції, серед яких особливу увагу приділено знаковому проекту  – будівництву культурного центру громади у с. Ксаверівка 

Також візуалізовані необхідність розбудови та удосконалення інженерно-транспортної інфраструктури, розбудова велоінфраструктури та оптимізація малої мобільності, а також впровадження виробництва на території громади органічної продукції для споживача-вінничанина як одні з основних напрямів просторового розвитку ОТГ. 

План впровадження концепції просторового розвитку
СТРАТЕГІЧНИЙ ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ

Будівництво (реконструкція) культурно-мистецького центру Якушинецької об’єднаної територіальної громади “КЛУБОK”

Проблематика проекту:

Відсутність на території громади публічного громадського простору культурно-мистецького спрямування, доступного для забезпечення потреб жителів усіх населених пунктів ОТГ

Мета проекту:

Організація дозвілля та задоволення культурно-освітніх потреб мешканців ОТГ;

Ліквідація можливих соціальних ризиків, пов’язаних з просторовою сегрегацією (з урахуванням територій, що будуть приєднані у найближчі 1-2 роки)

Задача проекту:

Створення оригінального багатофункціонального комплексу, культурно-видовищна та інша публічна діяльність на базі якого буде охоплено відразу кілька видів мистецтва або сфер культури (музейно-виставкову, концертно-театральну, освітню, самодіяльну, клубову тощо) на основі існуючого сільського клубу у с. Ксаверівка;

Створення безпечного та креативного outdoor-простору для культурно-розважальних, спортивно-масових заходів для громади. 

Очікуванні результати проекту:

• Консолідація мешканців усіх населених пунктів, що входять до ОТГ, на основі ідеї «єдиної громади» за рахунок отриманої можливості спільно проводити соціально важливі культурно-творчі, пізнавально-розважальні, художньо-естетичні та освітні заходи;

• Поява якісно нового простору для задоволення потреб у організації дозвілля різновікових груп населення.

У рамках реалізації демонстраційного проекту передбачається:

• Архітектурна та інженерна модернізація будівлі клубу;

• Будівництво шумопоглинаючого бар’єру та проведення гідротехнічних робіт;

 

Розбудова прилеглої території:

• Реконструкція плази (максимально вільної від забудови фронтальної площі, передбаченої для проведення загальногромадських свят та урочистих подій з використанням мобільних вуличних меблів);

• Облаштування концертного майдану (спеціалізованої території з розбірною сценою для проведення концертних та фестивальних заходів, особливістю якого має стати легкий сонцезахисний навіс конструктивно інтегрований до західної стіни будівлі);

• Організація зеленої оази (благоустрій східної, вільної від забудови частини ділянки, створення сучасної паркової зони з акцентом на облаштуванні водотоків, котрі протікають територією);

• Будівництво арт-платформи, food-кортів, торгівельних павільйонів, тощо (реконструкція «заднього двору» з організацією галерейного переходу від плази з урахуванням можливості проведення виставково-ярмаркових заходів).

КОМАНДА
Фахівчиня з просторового планування

Марина Зеркаль

Робоча група ОТГ

Олександр Качан

Віталій Костюк

Володимир Присяжнюк

Розширений склад робочої групи ОТГ

Дмитро Маркорій

Віта Степанова

Юрій Табачишин

Ментори та менторки

Андріус Неміцкас

Олександр Коротких

Катерина Яковець

СХОЖІ ГРОМАДИ

Полонська міська об’єднана територіальна громада

Підволочиська селищна об’єднана територіальна громада

Ржищівська міська об’єднана територіальна громада

Шацька селищна об’єднана териториальна громада

Якушинецька сільська об’єднана територіальна громада

Делятинська селищна об’єднана територіальна громада

Текст, фото та графічні матеріали є результатами робочих груп ОТГ-учасниць освітньої програми “Інтегроване просторове планування для об’єднаних територіальних громад”. CANactions School не несе відповідальності за їх зміст та може не поділяти точку зору авторів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *