аналіз заінтересованих
сторін

Дає розуміння, хто має інтерес і є основою для виявлення ключових акторів, які візьмуть участь у реалізації концепції. Дає можливість зрозуміти на кого вплинуть наші рішення і на основі цього буде розбудована стратегія залучення. 

Заінтересованими сторонами є особи, організації, бізнеси та спільноти/громади, які можуть прямо або опосередковано, позитивно чи негативно впливати на концепцію просторового розвитку та її проекти або ж ті, на кого може вплинути концепція та її результати. 

Основні групи заінтересованих сторін:

• Громадські організації;

• Бенефіціари цільової групи на які концепція чи проєкт безпосередньо впливає (ті, що отримують безпосередню користь);

• Місцеві політики або будь-які впливові люди, які можуть безпосередньо впливати на концепцію чи проєкт, органи влади вищого рівня, чиновники; 

• Спільноти, які можуть постраждати від непрямого впливу і повинні мати права у процесі прийняття рішень; 

• Приватні компанії, бізнеси;

• Експерти, які надають професійну підтримку.

 

Заінтересовані сторони розглядаються з позиції декількох критеріїв: 

• Інтересчому і який вони мають інтерес і як це пов’язано з іншими заінтересованими сторонами? 

• Владаякий рівень влади та впливу вони мають? 

• Ресурси які матеріальні та нематеріальні ресурси існують у заінтересованих сторін? 

• Відносиниякі стосунки між різними заінтересованими сторонами (конфлікт, партнерство).

 

Заінтересовані сторони за впливовістю можуть бути: 

Вторинні — непрямим/опосередкованим впливом або тимчасовим;

Основні — з прямим/безпосереднім або постійним впливом;

Ключові ті, хто істотно впливає на проект;

Вето — ті, хто може зупинити проект;

*Джерело зображення: Zimmerman & Maennling, 2007 (переклад)

Метод аналізу заінтересованих сторін

Цей метод полягає у визначенні впливовості та інтересу заінтересованих сторін, а також рівня їх включення у процес розроблення концепції просторового розвитку.

Визначити заінтересованих сторін за впливовістю і зв’язки між ними можна за допомогою цибулевої діаграми або матриці      впливовості інтересу. 

Цибулева діаграма як спосіб візуалізації заінтересованих сторін використовується для визначення їх впливовості і зв’язків у трьох або більше секторахгромадянське суспільство, держава/муніципалітет, приватний сектор/бізнес. 

Оформлення цибулевої діаграми для визначення заінтересованих сторін

На цибулевій діаграмі зображаються заінтересовані сторони від більш впливових до менш від центру діаграми до краю відповідно. На діаграмі також показують звязки між різними  заінтересованими сторонами. Різні типи та якості стосунків/взаємозвязків можуть бути представлені різними символами.

Цибулева діаграма із зображеними зв’язками між заінтересованими сторонами:

• Суцільні лінії символізують тісні стосунки з точки зору обміну інформацією, частоти контактів, перекриття інтересів, координації, взаємної довіри тощо. 

• Пунктирні лінії символізують слабші стосунки. 

• Знак питання додається там, де природа відносин ще не зрозуміла. 

• Подвійні лінії символізують альянси та співпрацю, які формалізуються на контректному та інституційному рівні. 

• Стрілки символізують напрямок переважаючих відносин. 

• Лінії, схрещені блискавкою, символізують відносини, у яких є напруга, конфліктні інтереси чи інші форми конфлікту. 

• Поперечні лінії символізують стосунки, які були перервані або пошкоджені.”¹

Матриці впливовості – інтересу заінтересованих сторін

За допомогою матриці можна визначити рівень включення заінтересованих сторін у процес розроблення концепції просторового планування.

Приклади аналізу заінтересованих сторін : 

Лиманська ОТГ (Донецька область).

На схемі зображено звязки між різними заінтересованими сторонами, де розмір кола і його розташування (певна заінтересована сторона) вказує на величину зацікавленості  та впливу концепції просторового розвитку. 

 

Кіптівська ОТГ ( Чернігівська область).

Цибулева діаграма, на якій зображено заінтересовані сторони за секторами та рівнем зацікавленості та впливу (позначений кольором). 

 

Якушинецька ОТГ (Вінницька область).

Матриця впливовості – інтересу та цибулева діаграма.