дорожня карта

Дорожня карта це графічне відображення етапів реалізації концепції просторового розвитку із вказаними проміжними результатами та часовими проміжками. Також у дорожній карті можуть бути зазначені задіяні населені пункти, люди та інституції/департаменти у реалізації концепції.  

Дорожня карта: 

Графічно відображає етапи реалізації концепції, часові проміжки та контрольні точки реалізації чи важливі події; 

Показує задіяних учасників та інституцій/департаментів на кожному етапі; 

Синхронізує дії учасників задля ефекту синергії (спільної дії); 

Є проміжною ланкою між операційними цілями та детальним планом впровадження концепції з фінансовою складовою; 

Є більш гнучкою, ніж план, і може коригуватись за потреби. 

Загалом не існує одного способу візуалізації дорожньої карти, проте обовяковим елементом повинна бути лінія часу із зазначеними датами (роками або також місяцями).  

Дорожня карта як інструмент може застосовуватися як до концепції просторового розвитку загалом так і до конкретних проектів. 

Приклади: 

Дорожня карта Великобілозерської ОТГ, (Запорізьська область)

Кольори відображують тематичні напрями концепції: благоустрій, освіта, туризм, бізнес, вода, озеленення, медицина. 

Дорожня карта Сторожинецької ОТГ, (Чернівецька область).

Кольори відповідають населеним пунктам для яких реалізовуватимуться завдання концепції просторового розвитку. 

Приклади дорожніх карт окремих проектів: 

Дорожня карта стратегічного проекту Межівської ОТГ, (Дніпропетровська область).

Назва проекту: Управління водопостачанням та водовідведенням.

На графіку вказані різні просторові рівні проекту: рівень ОТГ, населеного пункту та рівень домогосподарства. 

 

Дорожня карта проекту Новопсковської ОТГ, (Луганська область).

Назва проекту: Розвиток рекреаційних та громадських просторів.

Зліва зображені завдання проекту, справа – етапи і часові рамки їх реалізації.   

 

Дорожня карта проекту Великобілозерської ОТГ, (Запорізьська область).

Назва проекту: Розкриття потенціалу річки Велика Білозерка.

На зображенні вказані залучені сторони на різних етапах реалізації проекту.  

Дорожня карта проекту Високопільської ОТГ, (Херсонська область). 

 

Назва проекту: Багатофункціональний сільськогосподарський кооператив зі сталим екологічним циклом.