Гіпотези просторового

розвитку

Аналіз існуючого стану громади та ключових тенденцій дає можливість сформулювати припущення про потенційні напрямки розвитку для досягнення добробуту ОТГ. Формулювання ключових гіпотез та їх тестування забезпечують процес обґрунтованого переходу від аналізу до стратегій.  

Побудова гіпотез просторового розвитку є важливим інструментом, що забезпечує перехід від аналітичного етапу  до розробки сценаріїв розвитку  та стратегій 

Гіпотеза – це обґрунтоване припущення, засноване на даних, фактах та твердженнях, що потребує або підтвердження або спростування. Під час розробки концепції просторового розвитку гіпотезу висувають з метою виокремлення найбільш ймовірних сценаріїв та стратегічних напрямків розвитку, що будуть сприяти розвитку громади.   

Гіпотези просторового розвитку можуть бути сформульовані як індуктивно, так і дедуктивно

Індуктивний (від загально до конкретного) підхід передбачає формулювання загальних напрямків потенційного розвитку на основі просторового та соціо-економічного аналізу. Визначені гіпотетичні напрямки розвитку після тестування та пріоритезації уточняються конкретними стратегічними цілями.  

Приклад: 

Під час роботи над концепцією просторового розвитку команда Щербанівської ОТГ (Полтавська область) на основі просторового аналізу запропонувала гіпотезу ключових напрямків розвитку ОТГ:

1) збереження зеленого каркасу;
2) використання рекреаційного потенціалу зелених зон та річки;
3) зниження щільності в північній частині громади шляхом зміщення пріоритетів для нової забудови в центр громади;
4) формування нового субцентру
в центрі ОТГ та забезпечення його всією необхідною інфраструктурою.

Сформульовані гіпотези були перевірені на основі подальших досліджень та аналізу даних та під час громадських консультацій.  

Розроблені гіпотези стали основою формулювання альтернативних сценаріїв розвитку та візії майбутнього розвитку ОТГ.  

 

Дедуктивний (від конкретного до загального) підхід передбачає формулювання всіх необхідних дій та потреб для забезпечення розвитку громади (методом мозкового штурму). На основі сформованих необхідних дій визначаються можливі стратегічні напрямки, які в подальшому є базою для стратегічних цілей. 

Під час розробки концепції просторового розвитку команда Матусівської ОТГ (Черкаська область) сформулювали потенційні напрямки розвитку ОТГ в різних сферах на основі аналізу потреб громади. В подальшому обрані напрямки були обговорені під час публічної події. Метою події було узгодження ключових напрямків розвитку громади та пріоритезація стратегічних дій для досягнення мети. В подальшому розроблені гіпотези можуть стати основою секторальних стратегій розвитку.  

Тестування гіпотез просторового розвитку 

Гіпотези розвитку потребують уточнення та перевірки. В рамках програми CANactions School  було застосовано два способи тестування гіпотез просторового розвитку:  

1. Обговорення із представниками та представницями заінтересованих сторін. Для більш детального ознайомлення читати тут.

2. Розробка сценаріїв розвитку на основі гіпотез та аналіз їх життєздатності та реалістичності впровадження.  

Приклад: 

З метою тестування гіпотез просторового розвитку команда Якушинецької ОТГ (Вінницька область) проаналізувала розроблені напрямки за 2 критеріями: очікувані результати та ризики.