Візія

Візія вказує до якого майбутнього прагне громадаВажливо, щоб це майбутнє мотивувало більшість її мешканців. 

Формулювання візії є поворотним пунктом в процесі розробки концепції просторового розвитку. З цього моменту припиняється аналіз ситуації і починається формулювання того, що хочемо досягти. 

Перш ніж перейти до формулювання бажаної картини майбутнього, необхідно сформулювати базові принципи та цінності громади, які будуть закладені в основу стратегії. Принципи  це незмінні основоположні засади існування та розвитку громади, це те, що має залишатись непохитним. Цінності  це значимі явища, об’єкти, ідеї, які відстоює ваша громада, те, що визначає її. Принципи та цінності відповідають на запитання: за для чого і чому ми існуємо? Що для нас важливо?  

Принципи мають бути сформовані у вигляді тверджень та короткого опису їх тлумачення. Принципи, що стосуються просторового розвитку мають також супроводжуватись схемами та мапами.

Приклад: 

“Комплексна стратегія міського транспорту і просторового розвитку м. Вінниця”  базується на ключовому сценарії розвитку, заснованого на принципах “компактного міста”.

Базовими принципами розвитку було обрано:

1) Ландшафт і історична структура міста;

2) Зелена “облямівка” компактного міста;

3) Міська “Корсо” як основа розвитку;

4) Райони з пагорбами і стратегічний запас;

5) Переоцінка транспортної мережі;

6) Субцентри. Всі ключові принципи мають схематичну візуалізацію.

Візія це бажана картина можливого розвитку, тобто яку громаду ми хочемо бачити у майбутньому і які цінності будуть закладені в її основі¹.

Ознаки візії: 

• Довгострокова і недосяжна 

• Є дороговказом розвитку громади 

• Є мотивацією до дії мешканців ОТГ. 

• Грає центральну роль у розробці концепції просторового розвитку 

• Служить основою для формування стратегічних цілей 

• Опосередковано визначає операційні цілі та відбір проектів і заходів для досягнення цих цілей2.  

Формування візії та цілей є першою частиною логічного ланцюга від візії до конкретних дій та проектів, які наближать до неї.

Візія має бути: 

• Впізнаваною (тобто містити особливості громади та спільноти) 

• Короткою за формулюванням, але глибою за своєю суттю.   

• Заснованою на результатах секторального та СВОТ аналізу.   

• Спиратись на особливості громади та її конкурентних перевагах, а також на вирішення актуальних проблем громади. 

Одним із додаткових способів представлення візії майбутнього є малюнок чи скетч, який візуалізує головну ідею візії.  

Приклади візій: 

Ржищівська ОТГ (Київська область)

• Найкращий відпочинок на березі Дніпра. 

• Найкращі умови для сучасного та сталого виробництва. 

• Ржищів – столиця етнофестивалів. 

Любарська ОТГ (Житомирська область)

• Економічно самодостатня громада з власною ідентичністю, що цінує природне та культурне середовище свого життя.

Підволочиська ОТГ (Тернопільська область)

Підволочиська ОТГ міст між людьми, містами та країнами, міст до успішного і конкурентного бізнесу, інновацій; громада здорових та активних жителів, які дбають про природу та цінують історію.  

Барська ОТГ (Житомирська область)

 

Сторожинецька ОТГ ( Чернівецька область)

• Сторожинецька ОТГ – це громада, де дбають про соціальні стандарти, де радо зустрічають вітчизняних і зарубіжних гостей, де зберігають і цінують давню архітектуру, де людям є де спілкуватися і відпочивати, де у всіх населених пунктах забезпечений сталий економічний розвиток на основі кооперації людських зусиль.