Стратегічні та

операційні цілі

Стратегічні цілі задають вектори розвитку громади та визначають сфери концентрації зусиль управлінської команди на наступні роки.

Стратегічні цілі

Стратегічні цілі уточнюють візію і є першим кроком у напрямку до неї. Досягнувши стратегічних цілей громада наближається до реалізації своєї візії.  

Стратегічні цілі це пріоритетні напрями концепції просторового розвитку, які базуються на SWOT, TOWS та секторальному аналізах, тобто особливостях та потребах громади. Від вибору конкретних стратегічних цілей залежитимуть напрямки, у яких громада розвиватиметься у майбутньому. Візія слугує основою/рамкою для вибору стратегічних цілей.  

Число стратегічних цілей повинно бути невеликим (між 2 і 5). Завелика кількість цілей може стати причиною розпорошення ресурсів громади і зменшення позитивного ефекту. Окрім цього, стратегічні цілі, хоча і є взаємозвязаними, мають представляти основні секторальні напрямки розвитку – економічний, екологічний, соціальний, тощо  та узгоджені горизонтальноміжгалузево чи міжсекторально, і вертикальнозі стратегіями і планами вищого рівня¹. Стратегічні цілі мають бути досяжними протягом часу реалізації концепції, беручи до уваги спроможність громади². 

Цілі мають бути сформовані на основі так званих SMART критеріїв 

смарт1

Як вибрати стратегічні цілі, щоб вони були дійсно стратегічними для громади? 

SWOT, TOWS та секторальний аналізи з врахуванням тенденцій дають інформацію про сильні та слабкі сторони громади, про її можливості та загрози. Вибір стратегічних цілей для концепції просторового розвитку може бути здійснений декількома способами (матеріал на основі  Методології планування регіонального розвитку в Україні³): 

Увага на «сильні сторониможливості» (безпрограшна стратегія).

Стратегічні цілі дають змогу реалізації зовнішніх можливостей громади, які підтримують її сильні сторони. Це наступальна стратегія, яка застосовується в ситуації, коли громада ще вибудовує свої позиції і, отже, максимально концентрується на цілях, де можливості підтримують сильні сторони. 

Увага на «слабкі сторониможливості».

Стратегічні цілі орієнтовані на подолання слабких сторін, щоб розкрити нові можливості (або на існуючі можливості, що зможуть ліквідувати/зменшити слабкі сторони громади). Це трохи більш оборонний стратегічний підхід, при якому, після того, як наявні шанси були використані, ми шукаємо нового місця для участі шляхом усунення власних слабких сторін. 

Увага на «сильні сторонизагрози».

Стратегічні цілі орієнтуються на тому як сильні сторони можуть бути використані для того, щоб обмежити або усунути вплив загроз. Ця комбінація також представляє захисний (оборонний) варіант. Вона може бути застосовна для розвинених громад з сильною конкурентною позицією, які працюють на запобігання певних (очікуваних) негативних зовнішніх впливів, використовуючи власні сильні сторони. 

Увага на «слабкі сторонизагрози».

Стратегічні цілі орієнтовані на усунення слабких сторін в цілях запобігання вразливості регіону зовнішнім загрозам. Це повною мірою оборонна стратегія, яка може бути оптимальною лише для дуже добре розвинених громад, яким потрібно тільки утримувати свою хорошу позицію по відношенню до своїх конкурентів. 

Таким чином, вибір стратегічних цілей має базуватись на позиції громади щодо інших. У випадку слабкої позиції громадице більшість громад в Україні) стратегічні цілі повинні бути зорієнтованими на комбінацію сильні сторони можливостітобто існуючі переваги і паралельним фокусом на вирішення найбільш важливих проблем. Саме така комбінація надасть потужний поштовх до розвитку громади і у випадку їх реалізації можливість зосередитись на цілях зорієнтованих на ліквідування слабких сторін та з загроз. 

Приклади стратегічних цілей: 

Ржищівська ОТГ (Київська область)

• Використання природних ресурсів; 

• Захист природних ресурсів; 

• Транспорт як потенціал розвитку;  

• Стале та сучасне виробництво; 

• Культурно-соціальний розвиток та ідентичність.

Любарська ОТГ (Житомирська область )

• Економічне зростання місцевого населення за рахунок розвитку тваринництва молочного напрямку та суміжних напрямів; 

• Посилення місцевої ідентичності та єдності громади через освіту та локальний туризм;

• Повернення Любару історичного статусу міста як важливого центру;

• Збереження навколишнього середовища та вирішення існуючих екологічних проблем.

Підволочиська ОТГ, (Тернопільська область)

• Економічне зростання місцевого населення за рахунок розвитку тваринництва молочного напрямку та суміжних напрямів; 

• Посилення місцевої ідентичності та єдності громади через освіту та локальний туризм;

• Повернення Любару історичного статусу міста як важливого центру;

• Збереження навколишнього середовища та вирішення існуючих екологічних проблем.

Полонська ОТГ (Хмельницька область)

• Розвиток агропромислового сектору (розвиток дрібного фермерства та створення нових сільськогосподарських підприємств);

• Відродження традиційно-історичних ремесл (гончарство, лоза, кераміка) та популяризація цих ремесл за межі ОТГ, області і країни;

• Розвиток водно-рекреаційного, історичного (підземні ходи, наземні історичні пам’ятки культури), зеленого туризму, розвиваючи рекреаційну та міську інфраструктуру;

• Розвиток малого та середнього бізнесу (із залученням приватних інвестицій), що сприятиме створенню додаткових робочих місць та надходження коштів до місцевого бюджету;

• Підвищення комфортних умов проживання людей, шляхом створення публічних просторів з високим рівнем благоустрою, безбар’єрності та максимальним комфортом (облаштування зон відпочинку, дитячих та спортивних майданчиків, вело інфраструктури та озеленення).

Операційні цілі

Метою операційних цілей є  відповідь на питання, яким чином будуть досягненуті стратегічні цілі та що потрібно для цього зробити, які завдання—проєкти виконати—реалізувати? Завдяки операційним цілям відбувається перехід від загального до конкретного, від абстрактного до дії4.  

Найвідоміші зі способів, які дозволяють сформулювати операційні цілі по кожній стратегічній ціліце аналіз стратегічних цілей методом SWOTматриці, або аналіз стратегічних проблем5.  

Приклади операційних цілей: 

Операційні цілі в рамках стратегічних цілей та візії  Підволочиської ОТГ, Тернопільська область

ВІЗІЯПІДВОЛОЧИСЬКА ОБ’ЄДНАНАТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА – МІСТ МІЖ ЛЮДЬМИ, МІСТАМИ ТА КРАЇНАМИ, МІСТ ДО  УСПІШНОГО І КОНКУРЕНТНОГО БІЗНЕСУ, ІННОВАЦІЙ, ГРОМАДА ЗДОРОВИХ ТА АКТИВНИХ ЖИТЕЛІВ, ЯКІ ДБАЮТЬ ПРО ПРИРОДУ ТА ЦІНУЮТЬ ІСТОРІЮ 
СЕКТОР СТРАТЕГЧНІ ЦІЛІОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ
Економіка. 

Бізнес. 

Сільське. господарство 
Ефективне функціонування та підвищення конкурентоспроможності громади  1. Створення сприятливих умов для інтеграції місцевих виробників в потужний агропромисловий комплекс повного циклу. 

2. Переорієнтація структурних елементів виробничого потенціалу території, модернізація на основі передових та нешкідливих технологій. 

3. Відновлення недіючих виробничих територій з подальшим перепрофілюванням їх у підприємства, пов’язані з переробкою, зберіганням, транспортуванням сільськогосподарської сировини та продукції, обслуговуванням АПК регіону тощо. 

4. Залучення інвесторів. 

5. Стабільний  розвиток сільських поселень і міжсільських територій у частині збільшення обсягу виробництва с/г продукції, підвищення ефективності с/г, досягнення повної зайнятості населення і підвищення рівню його життя. 

6. Запровадження системи безвідходного виробництва. 

7. Збільшення економічної активності сільського населення за рахунок створення с/г кооперативів. 

8. Зниження рівню безробіття, скорочення обсягів неформальної зайнятості. 

9. Використання інноваційних технологій. 

10. Співпраця з мережами гіпермаркетів столиць та великих міст, налагодження закордонної співпраці. 

Операційні цілі в рамках стратегічних цілей та візії  Сторожинецької ОТГ, Чернівецька область

Проекти та заходи це два способи впливу на розвиток громади, що передбачають конкретні дії.

Проекти мають чітко визначений термін реалізації і є комплексом дій, реалізація яких призводить до досягнення поставленої мети у встановлений термін, із залученням визначених людських, матеріальних і фінансових ресурсів6.

Заходи, на відміну від проектів, не мають точно визначених термінів реалізації і, як правило, періодично повторюються і часто включають відносно прості процедури, такі, як впровадження певної статті бюджетного фінансування або створення спеціального органу7.

Для перевірки успішності реалізації операційних цілей проводиться моніторинг із використанням індикаторів. Завдянням останніх є оцінити рівень успішності проектів та заходів у кількісний та якісний спосіб.

1. Методологія планування регіонального розвитку в Україні http://green.ucci.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/1_METODOLOG_YA_PLANUVANNYA_REG_ONALNOGO_ROZVYTKU.pdf 

2. Ibid. 

3. http://green.ucci.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/1_METODOLOG_YA_PLANUVANNYA_REG_ONALNOGO_ROZVYTKU.pdf 

4. Методологія планування регіонального розвитку в Україні http://green.ucci.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/1_METODOLOG_YA_PLANUVANNYA_REG_ONALNOGO_ROZVYTKU.pdf 

5. Методологія стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні. https://surdp.eu/uploads/files/SP_OTG_Methodology_UA.pdf 

6. Методологія стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні. https://surdp.eu/uploads/files/SP_OTG_Methodology_UA.pdf 

7. Методологія стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні. https://surdp.eu/uploads/files/SP_OTG_Methodology_UA.pdf