Карти та схеми

секторального розвитку

Секторальні карти ілюструють вашу стратегію розвитку певної сфери життєдіяльності громади у прив’язці до конкретної території.

Розробка просторової концепції передбачає нанесення всіх ключових напрямків розвитку громади на карту. Наступним етапом після розробки стратегічних цілей є розробка секторальних карт.  

Секторальні карти – це схематичне позначення бажаного стану розвитку громади в конкретній сфері життєдіяльності ОТГ. На секторальних картах необхідно позначати як наявну, так і майбутню інфраструктуру, яка допоможе у досягненні стратегічних цілей 

Приклад секторальних карт: 

Секторальні карти інтегрованого розвитку Підволочиської ОТГ (Тернопільська обалсть).

Під час роботи над Концепцією просторового розвитку в рамках програми “Інтегроване просторове планування для ОТГ” CANactions School командою Підволочиської ОТГ, було розроблено 7 секторальних карт розвитку:  

• Розвиток сільського господарства 

• Зелений каркас території 

• Розвиток туризму 

• Публічні простори та система громадського обслуговування 

• Санітарне очищення території 

• Інженерна інфраструктура 

Мобільність 

Секторальні карти інтегрованого розвитку Ржищівської ОТГ (Київська обалсть).

Під час роботи над Концепцією просторового розвитку в рамках програми “Інтегроване просторове планування для ОТГ” CANactions School командою Ржищівської ОТГ , було розроблено 5 секторальних карт: 

Використання природних ресурсів 

• Захист природних ресурсів  

Мобільність 

• Стале виробництво 

Культурно-соціальний розвиток та ідентичність 

 

Послідовність дій розробки секторальних карт

1

Вибір секторів (напрямків) відповідно до стратегічних цілей, за якими буде розвиватись громада. Для створення більш загальних мап можна об’єднувати кілька стратегічних цілей, або навпаки конкретизувати окремі сфери на декількох картах.

2

На основі аналітичних карт наносимо на секторальну карту всі наявні ключові об’єкти та інфраструктуру, що характеризує існуючий стан розвитку сектору ОТГ 

3

Визначаємо проблемні зони (або місця в яких бракує інфраструктури й зони, що потребують підсилення) та місця потенційного розвитку з точки зору можливості досягнення стратегічних цілей. До таких зон належать, як вільні території, так і вже забудовані, що потребують ревіталізації.

4

Визначаємо та наносимо території, що потребують захисту (природи (наприклад, зони підтоплення), економічних ресурсів (наприклад, аграрні землі), спадщини (наприклад, цінні ландшафти))¹

5

Наносимо на карту ключові дії, об’єкти та інфраструктуру, позначаємо зони розвитку, що сприяють досягненню стратегічних цілей в секторі. Це може бути як схематичне позначення зон та напрямків, так і нанесення конкретних об’єктів. Обов’язковим елементом розробки карти є підписи та умовні позначення, що мають бути зрозумілими та простими для сприйняття.

Приклад: 

Для побудови карти за напрямком «Ландшафт та навколишнє середовище» перед громадами-учасницями програми були поставлені задачі: 

Визначення основних зелених коридорів (враховуючи зв’язки на регіональному рівні). 

Визначення зон рекреації та інших зон, пов’язаних із ландшафтом. 

Позначення ландшафтного різноманіття. Категоризація типів природніх зон – національний, регіональні парки, міські парки, зелені зони тощо. 

На прикладі відображені аналітична карта та карта розвитку у секторі «Ландшафт та навколишнє середовище», розроблена командою Тростянецької ОТГ (Сумська область) в рамках програми “Інтегроване просторове планування для ОТГ” CANactions School. 

Для побудови карти «Локальні центри та субцентри громади» перед громадами-учасницями були поставлені задачі:  

Визначення основних та локальних центрів громади – зони більш інтенсивної концентрації функцій та важливих інфраструктурних об’єктів¹. 

Визначення нових субцентрів та необхідної інфраструктури для їх розвитку. 

Поєднання субцентрів коридорами. Створення таких коридорів посилять доступ до можливостей. Доступ до субцентрів має бути забезпечений для більшої жителів як громадським транспортом так і пішою доступністю. Інтенсифікація зав’язків  дасть можливість виділення менших субцентрів¹

На прикладі відображена карта “Локальних субцентрів”, розроблена командою Золочівської ОТГ (Харківська область) в рамках програми “Інтегроване просторове планування для ОТГ” CANactions School.

1. Guidelines for the development of municipal spatial development frameworks http://www.ruraldevelopment.gov.za/phocadownload/spatial_Planning_Information/SDF-Guidelines/A4.pdf