14 копия 8

Інтегрована карта

Інтегрована карта є ілюстрацією кількох найбільш важливих планувальних ідей, покладених в основу концепції просторового розвитку громади. Вона показує найбільш важливі  взаємозв’язки між різними сферами, проектами та територіями.

Інтегрована карта це інструмент, за допомогою якого відображаються основні/пріоритетні напрямки майбутнього розвитку громади з прив’язкою до території за допомогою різних символів  

Інтегрована карта є результатом поєднання (синтезу) попередньо створених секторальних карт. Проте, інтегрована карта не просто накладає секторальні карти, а показує просторовий взаємозв’язок між секторами. Зокрема, у цьому взаємозв’язку можна побачити співпадіння підсилення певних секторів або ж їх конфлікт. Таким чином на інтегрованій карті показані взаємозв’язки у вигляді пріоритетних напрямків розвитку ОТГ та розташування стратегічних проектів.    

Завдяки інтегрованій карті, попереднім картам аналізу і секторальним картам концепція просторового розвитку є дійсно просторовою, тобто має прив’язку до певної території, враховуючи її особливостіяк природні так і соціально-економічні.

Принципами створення інтегрованої карти є: 

Пошук та аналіз просторових секторальних взаємозв’язків при накладанні секторальних картландшафтної, демографічної, економічної, зайнятості землі, екологічного ризику, транспортної (мобільність), соціальної інфраструктури (навчальні та медичні заклади, заклади культури), історико-культурної спадщини. В залежності від концепції просторового розвитку можуть бути і інші секторальні картиособливостей житлового фонду (стан, тип, забезпечення інженерною інфраструктурою), морфології поселень та вулиць, нерегульованих місць відпочинку, тощо.  

Відсутністьбілихплям вся територія повинна бути включена у концепцію просторового розвитку ОТГ.

Позначення ділянок дії тільки пріоритетних, стратегічних проектів для ОТГ.

В залежності від концепції просторового розвитку на інтегровану карту можуть бути нанесені субцентри та просторові межі їх впливу (це особливо актуально для великих за розміром ОТГ із значною кількістю населених пунктів), функціональне зонування пріоритетного напрямку розвитку ОТГрекреація, економіка, туризм чи поєднання кількох напрямків, а також нанесені цінні ландшафти для збереження.  

Як і для секторальних чи будь-яких карт у інтегрованій обов’язково мають бути:

• Нанесені базові елементи території, що слугують просторовими орієнтирами населені пункти та адміністративний центр і їх назви, головні автомобільні та залізничні дороги, водойми.

• Легенда та масштаброзяснення умовних позначень на карті (експлікація) та зазначено застосований масштаб, що є загальним правилом створення будь-якої карти.

Інтегрована карта повинна бути інформативною і водночас зрозумілою і швидко передавати головні ідеї просторового розвитку.           Вона є особливо ефективною для демострації концепції просторового розвитку для ширшого кола.  

Приклади інтегрованих карт: 

Полонська ОТГ  (Хмельницька область). 

На карті зображено різними кольорами перспективне зонування території, що відповідає трьом пріоритетним напрямам розвитку громади згідно концепції:  

• Розвиток внутрішньої культурної рекреації на основі історико-культурної спадщини та потенціалу водного ресурсу (зона з жовтим та зеленим кольором на карті); 

• Відродження традиційних видів виробництва і підсилення ідентичності громади через них (темно-сірий колір зони виробництва);  

• Розвиток малого та середнього фермерства для добробуту сільського населення (зона з відтінками салатового).  

Мінусом карти є те, що не зазначені назви населених пунктів,  що ускладнює орієнтацію, а також не вказаний масштаб. 

Щербанівська ОТГ (Полтавська область).

На карті зображено основні напрямки концепції просторового розвитку 

• Розвиток та інвестиційна привабливість центральної частини ОТГ (оранжевий колір) 

• Розвиток центрів економічної спеціалізації (знак кільця у північній і центральній частині ОТГ) 

• Захист навколишнього середовища (лісові масиви зазначені зеленим кольором). 

В основу концепції просторового розвитку Щербанівської ОТГ покладена ідея зелених коридорів (позначені зеленими стрілками), яка виникла під час аналізу природніх ресурсів території. Було виявлено існуючі зелені зони (ділянки лісу, луки, лісосмуги, прирічкова територія, штучні посадки), які стали “скелетом” так званих зелених коридорів, і врахувавши шляхи пересування мешканців та структуру поселень по території, були окреслені потенційні “зелені коридори”. 

Ідея “тримати відкритими зелені коридори до міста, особливо вздовж річки”.

Мінусом карти є те, що не зазначені назви населених пунктів,  що ускладнює орієнтацію та масштаб. 

Зелені коридори це формування “зелених смуг”, враховуючи існуючі та запроектовані зелені зони, з метою створення або зручних шляхів для пересування мешканців, або для пересування тварин за рахунок з’єднання лісових ділянок зеленими зонами крізь урбанізовану територію.

Зелені коридори — відіграють значну роль у підтримці екологічних умов території за рахунок збереження та створення нових вкритих лісом ділянок.

Сторожинецька ОТГ (Чернівецька область).

На цій карті відображено функціональні зони, що відповідають пріоритетам розвитку громади визначених концепцією:

• території сільськогосподарської кооперації та їх спеціалізація та місця їх територіального перетину — молокопереробки, м’ясопереробки, льонопереробки та ягідництва;

  • зона розвитку рекреації з основними об’єктами — зоологічний заказник «Зубровиця», існуючі туристичні бази, місце для майбутнього гірськолижного комплексу «Банилів Підгірний» і його сполучення з існуючим гірськолижним курортом «Мигово», скупчення об’єктів дерев’яної архітектури.