14 копия 4

ЗАЛУЧЕННЯ

Участь представників та представниць усіх заінтересованих сторін у розробці концепції просторового розвитку дає можливість врахувати їх потреби та інтереси, що забезпечить більш обґрунтований та сталий результат. Залучення допоможе знайти партнерів для просування та впровадження концепції, підвищить її легітимність та посилить довіру в спільноті.  

Участь жителів та інших заінтересованих сторін в розробці концепції просторового розвитку

Наш життєвий простір — це спільна власність, тому просторове планування має бути демократичним процесом, який дозволяє всім брати участь у ньому. Органи, відповідальні за планування, мають інформувати мешканців про проекти планування і забезпечувати можливість громадськості долучитись і зробити свій внесок.

Концепція передбачає широке залучення жителів та інших заінтересованих сторін до процесу розробки та впровадження. Залучення супроводжує всі етапи створення концепції.  

Мета залучення:

Інформування про процес розробки документу просторового планування

Просвітництво

Дослідження потреб , цінностей та проблем жителів та інших заінтересованих сторін.
Пріоритезація напрямків розвитку ОТГ

Можливість забезпечити достатнє різноманіття думок та бачень стратегій розвитку громади

Розділення відповідальності за майбутнє громади, що відбувається завдяки співтроренню концепції

Посилення легітимності концепції

Пошук партнерів та команди однодумців, що будуть просувати та моніторити процес реалізації

Посилення більшої рівності в суспільстві

Розбудова довіри в спільноті та взаємодії між представниками різних населених пунктів в ОТГ

Можливість отримати більш сталий та якісний результат, що відповідає потребам жителів та інших заінтересованих сторін

Залучення починається ще на етапі формування команди. Команда розробників/ць концепції окрім планувальників/ць, має складатись із представників/ць органів місцевого самоврядування, муніципальних інституцій, бізнесу, громадськості та представників/ць інших заінтересованих сторін.  

Команди-учасниці проекту «Інтегрований просторовий розвиток для ОТГ» CANactions School складались із 7 осіб: міждисциплінарної робочої    групи із 6 представників/ць від ОТГ та  одного зовнішнього професіонала в сфері просторового планування.

Спеціаліст/ки у сферах:

– архітектура та міське планування
– соціологія
– географія
– економіка
– врядування, тощо

Категорія А Представники/ці органів місцевого самоврядування.

Категорія Б Спеціалісти/ки уповноважених органів містобудування та архітектури ОТГ.

Категорія В Представники/ці громадських об’єднань, що займаються питаннями місцевого розвитку.

Категорія Г Інші активні представники/ці громади, що здійснюють
вплив на планування та користування територій ОТГ.

Можна виділити 5 рівнів участі за мірою впливу на процес і рішення (див. “Спектр громадської участі за IAPP” ). 

Найнижчим рівнем є інформування, що передбачає односторонню дію. Заінтересовані сторони не мають жодного впливу на прийняття рішення, однак мають бути обов’язково поінформовані про процес та результат просторового планування.

На середньому рівні знаходяться консультування та включення. На даних рівнях передбачається, що результати участі мають бути враховані та відображені в концепції, однак рішення приймається ініціаторами або відповідальними за нього.

Найвищими рівнями є співпраця та уповноваження, що передбачають спільну розробку та спільне прийняття рішення, що має бути безпосередньо впровадженим в життя.

Спектр громадської участі за IAPP

Розробка концепції просторового розвитку на різних етапах передбачає різні рівні участі.  

Наскрізними елементами залучення, що супроводжують кожен етап розробки концепції є інформування та громадська освіта в сфері просторового планування.

Процес безпосередньої участі в розробці концепції відбувається шляхом спільної роботи, обговорень та консультацій. На різних етапах використовуються різноманітні інструменти: воркшопи, круглі столи, обговорення, опитування громадської думки тощо. 

Рівень впливу на результат учасників/ць процесу залучення спадає по мірі просування в роботі над концепцією: високий рівень впливу на початку та мінімальний вплив на завершальних етапах розробки.  

Рівні та форми участі на різних етапах розробки концепції просторового розвитку 

На ранніх етапах розробки концепції необхідне залучення на рівні співтворення. Представники/ці заінтересованих сторін спільно приймають рішення про напрямки, візію та стратегії майбутнього розвитку. Їх думка має бути максимально врахована та відображена в концепції.  Даний процес потребує активної участі представників/ць  різних груп інтересів.   

На подальших етапах — під час роботи над операційними цілями, напрацюванні матриці проектів та вибору демонстраційних, домінуючим рівнями участі є включення та консультації. Це означає, що всі напрацювання на цьому етапі мають бути враховані та відображені в концепції, однак вони базуються на результатах попереднього етапу і не можуть кардинально змінити їх без вагомого обґрунтування.  

На завершальних етапах розробки концепції представники/ці заінтересованих сторін мають мінімальний вплив на концепцію. Всі результати залучення носять рекомендаційний та інформаційний характер. Мета—переконатись, чи враховані потреби різних заінтересованих сторін, чи виклад концепції є зрозумілим та доступним для широкої аудиторії, а також що потребує уточнення або доопрацювання. Суттєві зміни до концепції вносяться лише за умови існування суттєвих протиріч або вагомого обґрунтування.  На даному етапі важливо залучити широку аудиторію та отримати якомога більше коментарів. Окрім очних публічних подій, використовуються форми дистанційного коментування. 

Після завершення роботи над концепцією, перед її прийняттям та початком реалізації необхідним є широке інформування всіх заінтересованих сторін про результати роботи над концепцією. 

Під час імплементації важливо продовжувати інформування про хід впровадження та зміни концепції. Має бути передбаченим і залучення активних мешканців до моніторингу та реалізації проектів, передбачених концепцією.

Послідовность залучення заінтересованих сторін до розробки концепції просторового розвитку 

1

Інформування із залученням максимально широкої аудиторії. На даному етапі важливо не лише поінформувати представників/ць ключових груп інтересу, а й залучити потенційних учасників/ць до процесу створення та реалізації концепції. Інформування має тривати протягом всього процесу, однак найбільш інтенсивним воно має бути на початку розробки концепції, підчас презентації результатів та перед ключовими етапами залучення заінтересованих груп. 

Можливі форми: Інформаційні повідомлення та запрошення на офіційних ресурсах, інформування під час громадських подій, повідмлення та матеріали в ЗМІ (локальні та регіональні), відео звернення на особистих сторінках та сторінках локальних спільнот в соціальних мережах, інформація в громадських просторах та будівлях, роздаткові буклети, розповсюдження через лідерів думок, запрошення після анкетування, індивідуальні звернення тощо. 

2

Збір потреб, проблем та пропозицій відбувається на початку роботи над концепцією. Найкраще його поєднати із процесом збору даних. Даний процес передбачає збір потреб представників/ць всіх заінтересованих сторін. Перелік таких груп засновується на результатах аналізу заінтересованих сторін.

Можливі форми: Опитування громадської думки, громадські обговорення та спільний аналіз під час відкритих подій із залученням широкої аудиторії, збір потреб, проблем та пропозицій (очний та дистанційний), дослідження із залученням, круглі столи із експертами/ками та іншими заінтересованими сторонами, таун хол мітинг”. 

3

Робота над концепцією має передбачати активну взаємодію із представниками/цями заінтересованих сторін особливо на етапі розробки візії, стратегічних цілей, напрацювання проектів, їх пріоритезації та вибору демонстраційного проекту. Для генерації ідей проектів можна також використовувати і анкетування або збір пропозицій в довільній формі. На даному етапі максимально важливо узгоджувати різні інтереси та прагнути до консенсусного рішення.  Таких обговорень має бути стільки, скільки потрібно. Може бути кілька хвиль. Важливо залучити представників/ць різних заінтересованих сторін. 

Можливі форми: Cтратегічні сесії, планувальні воркшопи, громадські обговорення в форматі роботи в малих групах (наприклад, світове кафе, відкритий простір), круглі столи із заінтересованими сторонами, референдум, анкетування та конкурси проектів, “форсайт”, “таун хол мітинг” тощо.  

4

На завершальних етапах роботи над концепцією, особливо на стадії  проекту (драфту) необхідно узгодити її з широкою аудиторією. На даному етапі відбуваються у форматі консультації.  

Можливі форми: Громадські обговорення (наприклад, в форматі світового кафе), збір пропозицій онлайн, опитування громадської думки, збір пропозицій в муніципальних закладах тощо. 

5

Важливим є залучення не лише до розробки, а й до впровадження.  

Можливі форми: Інформування про хід впровадження концепції,  та внесення змін до концепції, моніторингова робоча група, конкурси для ГО та соціально відповідального бізнесу для впровадження проектів концепції, створення фізичного простору або об’єктивів спільно з містянами.