Дерево проблем та рішень

Успішна громада це та, яка впливає на причини проблем, а не на наслідки. Завдяки дереву рішень та проблем можна виявити причини проблем і зосередитись на їх вирішенні.

Дерево проблем та рішень створюється з метою пошуку першопричин проблеми, щоб знайти ефективне рішення для її подолання.  

Дерево проблем

Дерево проблем формулюється для однієї конкретної проблеми, яка існує в громаді з метою розуміння причин виникнення даної проблеми.   

Візуалізація дерева проблем виглядає наступним чином: коріння дерева відображають першопричини, стовбур – основну проблему (проблема, яка потребує вирішення в ОТГ), а гілки – проблеми наслідки. Саме наслідки проблем є найбільш видимими. Саме тому, даний інструмент є корисним для формулювання “справжніх” проблем громади, вирішення яких призведе до досягнення мети розвитку ОТГ.   

Побудова дерева проблем

Два способи формулювання дерева проблем:

Метод 5 чому?   

Для визначення корінної причини та проблем наслідків ключової проблеми задайте уточнююче запитання:  

1. Чому виникла ця ключова проблема, яку ми аналізуємо? Зафіксуйте відповіді. 

2. У відповідь на запитання повторіть запитання  «чому?» ще раз. Зафіксуйте відповідь. 

3. Таку ж дію ще 3 рази.  

Відповідь на 5 уточнення чому — і є корінними причинами проблеми.  

Всі відповіді розташуйте проміжні відповіді у логічній послідовності від найбільш поверхових та легких до вирішення до найбільш глибинних.  

На основі відповідей сформулюйте дерево проблем. Твердження в дереві необхідно формулювати в негативній формі.

Метод кульбаби.  

Ключову проблему, яку аналізуєте, сформулюйте у формі мети її вирішення. Наприклад, проблему “виникнення великої кількості нелегальних звалищ на території ОТГ” необхідно переформулювати в “Ліквідація нелегальних звалищ на території ОТГ”.  

Сформулюйте список обставин та причин, що заважають досягти обрану мету. Дайте відповідь на запитання: “Що саме необхідно подолати, щоб досягти мети?” 

Проранжуйте ці перепони в порядку зростання від найбільш легкої для вирішення до найбільш складної.  

На основі цієї ієрархії сформулюйте дерево проблем.  

Приклад: 

Приклад побудови дерева проблем для проблеми “Слаборозвинене дрібне фермерство” .

 

Дерево рішень

Дерево рішення – це інструмент, що дозволяє знайти рішення для проблеми, яка була проаналізована методом “дерева проблем”. Дерево рішеня дозволяє сформулювати мету, задачі, дії та результати вирішення конкретної проблеми. 

Дерево рішення створюється шляхом реверсування негативних висловлювань, що формують дерево проблеми в позитивні висловлювання, де вирішено “виклик”. Це робиться для основної проблеми, причин та наслідків. Таким чином, корінна проблема перетворюється на основну мету, а негативні причини та наслідки цієї проблеми перетворюються на позитивні причини та наслідки цієї основної мети. 

Дерево рішень допоможе сформулювати метод «Яким чином?»   

Для кожної із проблем у дереві проблем необхідно сформулювати запитання, яким чином вирішити цю проблему?  Таким чином, корінна проблема трансформується в мету.  

Первинні проблеми наслідки перетворюються в задачі досягнення мети.  Вторинні проблеми – у активності (дії).  

Проблеми наслідки трансформуються відповідно в наслідки змін та їх індикатори.  

Приклад: 

Приклад побудови дерева проблем та рішень для проблеми “Слаборозвинене дрібне фермерство” .