команда

розробників

Як сформувати ефективну міждисциплінарну команду, у якому складі та як і коли залучати внутрішніх та зовнішніх експертів?  

Найкращий результат дасть взаємодія фахівців із різних сфер. Зовнішня експертиза є не менш важливою. 

Розробкою концепції просторового розвитку має займатись міждисциплінарна команда, якій на різних етапах бажано бути також у розширеному складі. 

Завдяки міждисциплінарній команді концепція просторового розвитку має більші шанси стати реально інтегрованою, тобто комплексною, з узгодженням різних секторів, департаментів та врахуванням сусідніх ОТГ і вищих адміністративних одиниць.

Важливими принципами вибору учасників/ць команди є:  

включення до команди людей, які не мають конфлікту інтересів (або якщо вони присутні, то повинні бути заявлені напочатку); 

вибір людей на основі того, що вони знають, а не ким вони є;  

можуть бути присутні протягом всього часу розробки концепції; 

вже мали досвід роботи в команді;  

уникати залучення людей із дуже подібною експертизою. 

Окрім цього, залученість осіб, які приймають рішення, та працівників/ць муніципалітету різних департаментів підвищує ймовірність імплементації концепції та її майбутню присутність у формальній документації. Натомість залучення різних представників/иць громадськості та бізнесу робить концепцію такою, що отримує легітимність (визнання) серед заінтересованих сторін і підвищує рівень довіри до владних органів та до самого процесу розроблення концепції. 

Міждисциплінарний склад команди

Проектний склад (постійна група)

Сектор

Склад

Функції

Місцеве самоврядування

Голова ОТГ або його/її заступник/ця

Підвищує ймовірність імплементації концепції;

Включення концепції у формальну документацію.

Громадський сектор

Представник/ця громадськості (NGO/ ГО/ГС), що займається питанням місцевого розвитку.

Концепція враховує позицію та потреби громадськоського сектору;

Концепція стає легітимною (визнаною);

Підвищується рівень довіри до владних органів;

  Підвищується рівень довіри до процесу розроблення концепції.

Просторовий розвиток

Експерт/ка з інтегрованого просторового планування

Концепція включає сучасні підходи інтегрованого/стратегічного просторового планування;

Концепція створюється на принципах сталого розвитку;

Концепція базується на регіональному/національному/міжнародному контексті.

Містопланування

Архітектор/ка та/або землевпорядник/ця

Відповідальний/а за створення містобудівної документації у ОТГ. 

З проєктувальної групи команди дві особи повинні також взяти функції:  

координатора/ки, завданням якого/ї є координування загального процесу роботи команди та забезпечення рівномірності впливу членів команди на процес та результат інтегрованого просторового планування. Від координатора/ки залежить ефективність роботи команди. Координатор/ка як ніхто іншиймає бездоганно володіти загальною методологією інтегрованого просторового планування і розуміти її принципи, а також бути неупередженим/ою і мати чудові комунікативні навички. 

 

відповідального/ої за залучення заінтересованих сторін у процес розробки концепції просторового розвитку. До компетенцій такої людини належатьвміння спланувати та організувати процес залученнякомунікація й очні та заочні обговорення в сфері просторового планування. Ця особа повинна включатися у роботу команди на постійній основі, оскільки процес залучення відбувається протягом всього процесу планування. За необхідності для проведення очних обгворень з представниками громади мають бути залучені незалежні модератори, що забезпечать якісний процес взаємодії учасників. 

В залежності від етапу розроблення концепції до процесу мають бути залучені інші особи, що складають розширений склад команди експертна група, внутрішні і/або зовнішні фахівці/чині.   

Розширений склад (експертна група)

Залучення і/або зовнішніх/внутрішніх фахівців/чинь

Економіст/ка, еколог/иня, географ/иня, соціолог/иня, історик(иня)/краєзнавець/чиня, GIS-експерт/ка.  

* Залежно від специфіки ОТГ у команді можуть бути працівник/иця лісового господарства, агроном/ка, експерти/ки з розвитку туризму та інші. 

Концепція містить погляд на проблеми та розвиток з перспективи різних дисциплін;

Підвищується якість розв’язання проблем.

Учасники розширеного складу команди володіють знанням у певній сфері на глибшому рівні і залучаються на етапі збору та аналізу даних, розробленні бачення майбутнього та етапі впровадження концепції. Наприклад, під час аналізу навколишнього середовища громади повинен/на бути залучений/а  еколог/иня, у економічному аналізі – економіст/ка, географ/иня у аналізі геопросторових особливостей природних ресурсів, демографії, сервісу та інших сфер, соціолог/иню у аналізі ставлення людей до певних проблем, історик/иня чи краєнавець/иця у аналізі історичної спадщини, ГІС-експерт/ка у створенні бази даних і їх аналізі у геоінформаційній системі (ArcGis або QGis). Завдяки ним концепція містить погляд на проблеми та розвиток з перспективи різних дисциплін тим самим підвищуючи якість їх розв’язання. 

У процесі розробки концепції просторового розвитку ОТГ на різних етапах повинні бути також залучені

Представники/ці департаментів місцевого самоврядування, cтарост/инь сіл, які входять в ОТГ, представників/иць районної та обласної адміністрації та її департаментів, а також представників/иць адміністрації сусідніх ОТГ чи ОТГ з подібним соціально-економічним профілем. Представники/ці закладів державної соціальної сфери та комунальних служб. 

Ключових заінтересованих сторін  – представників/иць різних соціальних та вікових верств – дітей та молоді, людей старшого віку, маломобільних верств населення, різного бізнесу (фермери, підприємці), національних меншин 

Важливою умовою ефективного розроблення концепції просторового розвитку є рівномірний розподіл чоловіків та жінок, людей різного віку, а також представників з центрального населеного пункту та з інших населених пунктів ОТГ.