Матриця

проектів

Чому важливо мати  демонстраційні проекти?

Інтегрована мапа дозволяє побачити повну картину планованих змін на найближчі N років. Але з чого починати її впроваджувати? 

Варто звернути увагу на кілька фокусних ділянок (точок) на мапі, реалізація змін на яких принесе найбільшу користь громаді і продемонструє мешканцям безпосередню користь концепції. Проекти в даних фокусних ділянках називаються «демонстраційними». Фокусні ділянки — це зазвичай точки на мапі: 

•  Де перетинаються кілька стратегічних цілей розвитку;
•  Щодо яких учасники громадських обговорень надали найбільше пропозицій;
•  Які під час дослідження були визначені, як найбільш проблемні;
•  Якими найбільше користуються в громаді.

Для розробки та пріоретизації конкретних рішень (проектів), що дають можливість реалізувати концепцію розробляють “Матрицю проектів  —  таблицю у якій лівий стовпчик складається зі стратегічних цілей вашої концепції, а верхній рядок — з ідей пілотних проектів.  

У комірках перетину кожного стовпчика та рядка проекту потрібно позначати силу впливу пілотного проєкту на стратегічну ціль. Часто силу впливу позначають кольором. Чим більш насичений колір, тим більша сила впливу. 

Зовнішній вигляд заповненої матриці демонстраційних проектів Малодівицької ОТГ (Чернігівська область) 

На прикладі матриці проектів Малодівицької ОТГ (Чернігівська обл.) можна побачити, що ідея проекту «Логістичний центр» має значно менший вплив на стратегічні цілі Концепції просторового розвитку, порівняно з рештою ідей. В той же час, проект «Внутрішнє автобусне сполучення» зачіпає всі п’ять цілей і, імовірніше за все, матиме більшу підтримку населення. 

Покроковий алгоритм розробки матриці демонстраційних проектів виглядає наступним чином:  

Наступним кроком після створення матриці проектів є вибір та розробка демонстраційних проектів.